Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Resultatframgang for Felleskjøpet Agri i 3. kvartal

28. oktober 2020

Omsetningen i Felleskjøpet endte på 3 856 millioner kroner i kvartalet, det er en økning på 7,7 % fra tredje kvartal i fjor. I samme periode økte resultatet før skatt med 109,3 millioner kroner.

Konsernets omsetning hittil i år øker med 936,9 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor og ender på 12 959 millioner kroner. Mesteparten av omsetningsøkningen kommer fra Detaljhandel i begge land, Landbruk og Cernova, men også de fleste andre deler av Felleskjøpet opplever vekst i perioden. I tillegg til underliggende omsetningsvekst i den svenske delen av konsernet, gir valutaeffekter en ytterligere omsetningsøkning målt i norske kroner.

Driftsresultatet i kvartalet endte på 74,8 millioner kroner, det er en økning fra -32,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Hittil i år er driftsresultatet 609,5 millioner kroner, opp fra 338,7 millioner kroner i samme periode 2019. Den positive utviklingen kommer fra omsetningsøkning, god drift gjennom korona-tiden, samt forbedringsprogram og god kostnadskontroll. 2019 var negativt påvirket av tørkesommeren 2018.

Konsernets resultat før skatt hittil i år ender på 414,5 millioner kroner, noe som er 183,1 millioner kroner høyere enn på samme tid i 2019. Svekkelsen av den norske kronen gjennom året påvirker så langt resultatet negativt med 45,8 millioner kroner.

– Felleskjøpet fortsetter resultatfremgangen fra tidligere i år, og kan se tilbake på et kvartal med høy aktivitet og økende omsetning sammenlignet med fjoråret. Tredje kvartal er også en tid som setter organisasjonen på prøve når bonden skal levere årets kornavlinger i løpet av noen hektiske måneder. Totalt sett har det vært en god kornhøst for landets bønder selv om det i Trøndelag har vært krevende værforhold. God drift har gjort at vi har håndtert kornhøsten godt, samtidig som øvrig salg har vært høyt, sier Terje Johansen, som er konstituert konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Positiv utvikling i viktige forretningsområder

Driften i Felleskjøpet er fortsatt lite påvirket av korona-situasjonen, utover nødvendige tilpasninger for å ivareta ansatte og kunder med gode smitteverntiltak. Detaljhandelsdivisjonen, med Felleskjøpets butikker i Norge og Granngårdens virksomhet i Sverige, fortsetter fremgangen. Omsetningen har økt med 537,8 millioner kroner hittil i år sammenlignet med fjoråret, og resultatet før skatt for divisjonen er så langt i år 101,9 millioner kroner foran fjoråret.

Landbruksdivisjonen har hittil i år et resultat før skatt som ligger 41,7 millioner kroner foran fjoråret. Landbruksdivisjonen var i 2019 negativt påvirket av tørkesommeren 2018. Datterselskapene i konsernene Cernova og Nelson Garden ligger henholdsvis 20,2 millioner og 18,8 millioner kroner foran fjorårets resultat før skatt.

– Det er gledelig å se at samtlige forretningsområder løfter seg, og dette er et resultat av effektivisering og omsetningsøkning. I Detaljhandel kommer omsetningsøkningen delvis av at både nordmenn og svensker har handlet mer i sommermånedene på grunn av korona. Felleskjøpet har også klart å holde lønnsomheten i traktormarkedet, som er sterkt negativt påvirket av valutasituasjonen og nedgang i totalmarkedet, noe som viser styrken i konsernet, sier Johansen.

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner) Q3
2020
Q3
2019
Hittil i år 2020 Hittil i år 2019
Driftsinntekter 3 856 3 578 12 959 12 022
Driftsresultat 74,8 -32,5 609,5 338,7
Resultat før skatt 33,5 -75,8 414,5 231,4
Resultat etter skatt 24,1 -60,2 307,4 173,2

 

Du kan lese hele rapporten her

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri