Foto: Yara
Foto: Yara

Resultatfall for Yara

28. april 2023

Gjødselselskapet Yara fikk et resultat for skatt på 161 millioner dollar i første kvartal. Det er en kraftig nedgang fra 1,2 milliarder ett år tidligere.

Omsetningen i årets første kvartal endte på 4,1 milliarder dollar, mot 5,9 milliarder dollar i første kvartal 2022.

Resultatet er langt lavere enn ventet. Ifølge Bloomberg spådde analytikere et resultat før skatt på 547,7 millioner dollar, skriver E24Dagens Næringsliv viser til TDN Direkt som spådde 555 millioner dollar av en omsetning på 4,6 milliarder dollar.

Hovedelementene i resultatet for første kvartal er:

* Lavere resultat sammenlignet med et sterkt 1Q22, med sterkt fallende markedspriser som påvirket både salgsvolumer og marginer

* Redusert produksjon tilsvarende ~0,6 mt ammoniakk og 1,3 mt ferdigvare i kvartalet

* ~370 MUSD negativ effekt fra lavere leveranser og 190 MUSD negativ effekt fra nedskrivninger av varelager, noe som mer enn utlignet den positive effekten av lavere gasskostnad

* Forbedret kontantstrøm fra drift, inkludert reduksjon av arbeidskapital * Strammere nitrogenmarked inn i andre kvartal, med sterk europeisk etterspørsel etter lansering av ny sesongpris for nitrat

– Lavere leveranser og marginer på grunn av fallende markedspriser førte til et svakere resultat i første kvartal, sammenliknet med et sterkt første kvartal i 2022. Vi ser imidlertid et strammere nitrogenmarked inn i andre kvartal, med økt etterspørsel i Europa etter lanseringen av ny sesongpris, og bonden har gode insentiver for å øke nitrogenbruken på jordet og dermed også avlingene, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Kilder: (©NTB) og Børsmelding fra Yara