Brann på Revac
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Restriksjoner på jordbruksvanning etter brann i Re

27. mai 2018

Brannvesenet har trukket seg ut av det brennende bygget på Revacs gjenvinningsanlegg i Re kommune. De venter på at deler av det massive betongtaket skal rase. Til tross for massivt slukningsarbeid i om lag elleve timer hadde brannvesenet ennå ikke fått kontroll tidlig søndag kveld. 
Inntil videre blir bøndene bedt om å la være å bruke vannet fra Bjunebekken, Storelva og Aulivassdraget.

Brannen har ført til at forurenset slukkevann har rent ut i Aulivassdraget. Det skjer til tross for at det er satt inn tiltak for å hindre slik avrenning fra Revacs anlegg. Fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui opplyser til NTB at det lekker fra bassenget der slukkevannet skulle samles opp.

– Vi vet ikke omfanget. Det er lagt ut sand for å prøve å filtrere vannet, opplyser hun.

Rui sier det tas vannprøver, men disse vil ikke bli analysert før mandag. Inntil videre blir bøndene bedt om å la være å bruke vannet fra Bjunebekken, Storelva og Aulivassdraget. Tiltaket med et basseng for avrenning ble satt inn etter forrige storbrann ved samme anlegg, i 2014. Det førte til at drikkevannet i området ble forurenset og fiskedød i vassdraget. Forurensningen ødela dessuten avlingen for to gårdbrukere. Resultatet ble en rettssak der daværende daglig leder og to styremedlemmer ble dømt til fengsel, og Revac måtte betale en bot på 2,8 millioner kroner.

Aulivassdraget renner helt ned til Tønsberg, hvor det munner ut i naturreservatet Ilene.

– Hvis det er en forurensning, er vi bekymret for dyrelivet, sier Rui.

– Det brenner ganske kraftig fremdeles. Vi sliter med at bygningen er veldig ustabil, og vi er blitt forespeilet at deler av bygningen kommer til å kollapse ganske snart, sier brannsjef Per Olav Pettersen.

Brannvesenets plan om å rive noen av veggene for å komme bedre til, måtte droppes fordi det var for farlig. Folk og maskiner ble trukket vekk. Pettersen håper at det skal bli lettere å komme til og slukke når bygningen er delvis rast.

Til nå har det massive betongtaket delvis hindret slukking ovenfra. I stedet har røykdykkere jobbet inne i bygningen.

Får hjelp

Brannsjefen anslår at det kan ta timevis før de får kontroll på brannen.

– Slukningsarbeidet kommer til å vare langt utover kvelden. Vi er ikke ferdige her før tidligst mandag, sier han.

Det lokale brannvesenet får hjelp av kolleger fra Sandefjord, Larvik og Drammen. Det er om lag 50 brannfolk på stedet, opplyser Pettersen. Antallet opprettholdes inntil videre.

Sivilforsvaret har bistått brannvesenet med telt og drikkevann. De er også ute og følger med på at ikke nedfall fører til branner i terrenget rundt. Et brannfly er dessuten jevnlig ute på overvåkingstokt.

Ber folk være beredt

Brannen herjer i en bygning med oppkvernede elektriske produkter og mye plast. Brannen spredte søndag tjukk, giftig røyk, som var synlig på lang avstand. Tre personer som var på jobb i anlegget måtte tas hånd om av helsepersonell etter at de pustet inn røyk.

Fire personer som bor nær anlegget, ble dessuten evakuert søndag formiddag. Senere snudde vinden, og det ble besluttet å evakuere 150–180 boliger i Linnesfeltet. Dette tiltaket ble avblåst da vinden snudde på nytt.

– Imidlertid ber politiet beboere i området om å være beredt på å kunne evakuere i løpet av kvelden og natten hvis brannen skulle blusse opp på ny, heter det i en pressemelding fra politiet.

Folk i området blir fortsatt oppfordret til å holde vinduer og dører lukket.

NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve