Ulv
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rekordstor ulvestamme i Norge

14. mai 2018

Til tross for at det aldri er skutt så mange ulv som under vinterens lisensjakt, er det aldri før i nyere tid registrert så mange ulv i Norge som i vinter. Det viser en ny foreløpig statusrapport fra vinterens registrering av ulv, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

I vinterens registreringssesong er det påvist 115–116 ulv i Norge, mot 105 til 112 i fjor vinter. 70 til 71 av ulvene ble kun påvist i Norge, mens 45 av dem hadde tilhold på begge sider av grensen mot Sverige. Av de 70 til 71 helnorske ulvene er 27 avlivet ved lovlig felling og én er funnet død av annen årsak, viser tallene fra Rovdata.

Med åtte ulvekull i helnorske revir og fem i grenserevir ble det nasjonale bestandsmålet for ulv bestemt av Stortinget oppnådd med god margin denne vinteren.

Stortingets nåværende bestandsmål for ulv i Norge er 4–6 årlige valpekull, hvorav minst tre av kullene skal vokse opp i helnorske revir.

– Mye snø ga særs gode registreringsforhold i vinter, og resultatene gir et godt bilde av ulvebestanden i Norge, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

– Det er aldri før i nyere tid registrert så mange ulver innenfor Norges grenser som i vinter, og nesten samtlige individer som ble registrert gjennom sporingene ble også påvist gjennom DNA-analyser av innsamlede prøver i Norge og Sverige. Den norske bestanden av ynglende, stasjonære ulver og valpekull har hatt en mer markert vekst de tre siste årene enn tidligere, forklarer Kindberg.

De fleste ulvene er påvist i eller i kort avstand til forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen, som er i deler av Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold.

(©NTB)