Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Rekordpris på bjørk

10. september 2022

Prisen på bjørk har i løpet av sommeren økt fra under 300 kroner til over 600 kroner per kubikkmeter. – Prisen er mer enn doblet. Nå lønner deg seg virkelig å hogge bestand med mye bjørk og massevirke, sier skogsjef Stian Sandbekkbråten i Viken Skog.

Det er mange som vil ha fatt i bjørk: biovarmeprodusenter, vedprodusenter og folk med vedovn. Også i den treforbrukende prosessindustrien er det en høy etterspørsel etter bjørk.

– Her til lands er det først og fremst vedmarkedet som drar prisen opp. Etter en vinter med et stort underskudd på ved og krise i kraftmarkedet har bjørka virkelig blitt en ettertraktet vare, sier Stian Sandbekkbråten.

Krigen i Ukraina har ført til både vedmangel og at den skandinaviske industrien mangler bjørk. Forbud mot import av tømmer fra Russland har spesielt fått følger for treforedlingsindustrien i Finland. Finsk industri importerer vanligvis 6–7 millioner kubikkmeter med bjørk fra Russland.

Importforbudet har ført til ekstraordinære bjørkepriser i mange land. Også i Baltikum er prisen på bjørk mer enn doblet, og der ble det nylig notert en rekordpris på 120 euro (cirka 1200 kroner) per kubikkmeter, ifølge Skog & Ekonomi.

Bjørk fra Baltikum er for øvrig kjent for å være velegnet til å lage kryssfiner av, og baltisk bjørk er en favoritt blant mange arkitekter og møbelsnekkere.

Les mer hos Viken Skog