Sveinung Rotevatn
Foto: KMD.

Rekordmange søknader om nydyrking av myr

2. juni 2020

Etter at regjeringen varslet forbud mot omgjøring av myr til åker i april i fjor har flere søknader enn noen gang blitt godkjent.

94 prosent av det totale arealet det ble søkt om nydyrking på det siste året ble godkjent, viser tall fra Kostra, ifølge NRK.

Totalt kom det inn 1.121 søknader til norske kommuner i perioden.

– Dette er skuffende. Myr er den naturtypen som lagrer mest karbon per areal. Betydningen av å ta vare på de naturlige karbonlagrene er undervurdert, sier miljøpolitisk nestleder Jon Bjartnes i WWF Verdens Naturfond til kanalen.

Nydyrking på myr kan ifølge Norsk institutt for bioteknologi (Nibio) tilsvare 7 prosent av alle norske utslipp. Norsk institutt for naturforskning (Nina) mener det kan være så mye som ti prosent.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) forteller til NRK at regjeringen jobber for å gjøre det vanskeligere å bygge ned myr.

– Forskriften har tatt ganske lang tid fordi Stortinget har lagt detaljerte føringer på hvordan den skal være, og hvilke unntak som skal gjelde. Men den er på vei, sier Rotevatn.

(©NTB)