Kornåker
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Rekordlav nedbygging av dyrka jord.

17. juni 2019

I 2018 ble det “bare” bygd ned 3 561 dekar dyrka jord, det er det laveste tallet siden registreringene startet. Samtidig ble det bygd ned hele 9 012 dekar dyrkbar jord, man må tilbake til 2005 for å finne et høyere tall. Dette viser statistikk som ble lagt fram av Landbruksdirektoratet i dag

-Dette er gledelig nytt og viser at kommunene har tatt ansvar for begrense omdisponeringen av dyrka jord. Tallene viser likevel at det er betydelige arealer med dyrka jord som ikke lenger kan brukes til matproduksjon. Vi må derfor fortsette å ha fokus på god kommunal planlegging som begrenser tapet av jordbruksareal, sier fungerende seksjonssjef Berit Lundamo i Landbruksdirektoratet.

Totalt ble det omdisponert 12 573 dekar dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk i 2018. Det betyr at 9 012 dekar dyrkbar jord ble omdisponert – dette er høyeste tall siden registreringen startet i 2005. Dyrkbar jord er arealer som kan dyrkes opp og brukes til matproduksjon. Dette er viktige ressurser å ta vare på for fremtiden. Mer enn 40 prosent av den dyrkbare jorda som ble omdisponert gikk til forsvarsformål i Ullensaker kommune, Akershus.

Samtidig er det godkjent et rekordstort areal til nydyrking, hele 24 855 dekar. Dette kan ha sammenheng med at det er varslet et forbud mot nydyrking av myr.

Kilde: Landbruksdirektoratet