Skurtresker
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Rekordlav kornavling, rekordstort behov for import

16. august 2018

Norske Felleskjøp har i dag kommet med den første prognosen for årets kornavling. Den anslår at det blir høstet 646 000 tonn norsk korn i år. Dette er bare 55 prosent av snittet de siste 5 årene. Det anslås at det totale behovet for import blir på ca 1 100 000 tonn.

Gjennomsnittsavlinga blir anslått til 259 kg pr dekar. Og det er beregnet at ca 100 000 dekar kornareal er høstet som grovfôr.
Det anslås  kraftfôrforbruket til drøvtyggere øker med 15 % eller litt over 200 000 tonn.
Dette gir et importbehov på 894 000 tonn karbohydratråvare.

Matkorn
Totalavling av matkorn av kveite og rug beregnes til 85 600 tonn ( matandel på 65% av matkveite), i tillegg er det overlagret 36 600 tonn.
Dette gir et importbehov på ca 166 000 tonn kveite og 6 600 tonn rug. I tillegg må det importeres 20 000 tonn mathavre.

Den første auksjonen av tollkvoter holdes 21. august. Norske Felleskjøp anbefaler at 40 prosent av det anslåtte importbehovet auksjoneres ut på denne auksjonen.

 

Kilde: Norske Felleskjøp.