Foto: Felleskjøpet agri
Foto: Felleskjøpet agri

Rekordavling av norsk korn i 2022

10. mai 2023

– Over 500 kg korn pr dekar er ny avlingsrekord, og for første gang har det vært over 80 prosent norsk mel i brødene en hel vinter, forteller Anne Jødahl Skuterud, kornbonde i Gjerdrum og styreleder i Felleskjøpet.

Felleskjøpet Agri, som er markedsregulator for korn, har i dag lagt fram en oppdatert prognose for kornavlinga i 2022 og for forbruket av korn fra denne kornhøsten. Prognosen for fjorårets avling er 1 396 500 tonn korn, erter og oljevekster. Dette er 24 prosent over gjennomsnittet de siste fem årene og 23 prosent over fjoråret. Her i landet har det bare vært høyere kornavlinger i 1990, 1991 og 2004, men da var kornarealet vesentlig større. I 2004 var arealet 480 000 dekar større enn det er i dag.

Har vært villige til å ta risiko

– Vi er veldig fornøyde med at kornbøndene var villige til å ta en risiko i fjor, som var et krevende år med krig og store kostnadsøkninger. Landbruks- og matministeren bidro med en garanti for at det ville lønne seg, og vi i Felleskjøpet bidro med økt betaling for proteinet i fôrhveten. Dette dempet risikoen ved å satse på hvete. Det gode været i deler av kornområdene var selvsagt også en årsak til de historisk gode avlingene, sier styrelederen.

Skuterud peker også på kornforedlerne hos Graminor, som har kommet med nye kornsorter med større avlingspotensiale og andre gode egenskaper, dyktige bønder som har tatt nye sorter i bruk, gode rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving, som Felleskjøpet har samarbeid med, og satsingen på presisjonsjordbruk med mer nøyaktig såing, gjødsling og plantevern, som er noe Felleskjøpet og mange kornbønder har satsa på de siste årene.

Sterk økning i bruken av norsk korn

De tre siste årene har andelen norsk korn i norsk hvetemel økt sterkt. I hovedsak har dette sammenheng med tilgangen av nye hvetesorter med sterk glutenkvalitet og høyt proteininnhold. Dette er kvaliteter som vi tidligere har vært nødt til å importere for å tilfredsstille kravene fra norske industribakere. I de siste seks månedene har norskandelen vært over 80 prosent.

– Vi har et mål om 90 prosent norsk korn i norske brød innen 2030 gjennom Matkornpartnerskapet, som omfatter både dagligvarehandelen, forskningsmiljøene og hele kornbransjen. Denne sesongen viser at det kan være mulig å oppnå, sier Anne Jødahl Skuterud.

– Nå er det våronn og travle tider for oss som dyrker korn. Vi håper at norske bønder fortsatt tør å satse på å holde folk og dyr med gode og sunne produkter, og at lønnsomheten i kornproduksjonen sikres gjennom årets jordbruksoppgjør. Vi oppfordrer også forbrukerne til å fortsette å kjøpe gode, grove, norske brød, avslutter styrelederen og kornbonden fra Gjerdrum.

Se prognosen fra markedsregulator

Kilde. Pressemelding fra Felleskjøpet markedsregulator