Trond Reierstad
Foto: Tine

Reierstad stolt av Tine- resultatet

24. april 2018

Til tross for dårligere resultat og redusert volum i 2017 var styreleder Trond Reierstad stolt av resultatene TINE har oppnådd det siste året. Han minnet om at det var det tredje beste resultatet gjennom tidene. 

Nytt anlegg i Irland
Satsingen i Irland kan gi oss muligheter til tjene penger på norsk melk i utlandet, det er ikke bare et ysteri som skal produsere Jarlsberg på irsk melk, sa Reierstad. Han sammenlignet satsingen med et såbed som var klart til såing. Ja vi kunne solgt det eller leid det bort til naboen, men som bønder gjør vi ikke det, vi griper muligheten, vi kalker gjødsler og sår. Sjøl om vi vet at det blir mye arbeid, innebærer risiko, og at det til og med kan ende med tap. Dette er en mulig kanal inn i et større marked også for norsk melk, han forsikret om at Tine fortsetter å lete etter norske melkeprodukter som kan gi lønnsomhet internasjonalt.

Vil kjempe for volumet
Reierstad var tydelig på at Tine vil sloss for å opprettholde volumet i melkemarkedet, det betyr å være forsiktig med prisøkninger og være villige til å investere i nye produkter.

Dyrevelferd
Reierstad kom også inn på dyrevelferd i sin tale. Friske dyr er en forutsetning for god produksjon, det vet vi alle. Men sett fra kundene er dyrevelferd noe mer, og det er ikke et absolutt begrep, bare spør eggprodusentene.
Vi har god dyrevelferd i norsk melkeproduksjon, men vi må ikke bli sjøltilfreds. Vi må utvikle oss også på dette området. Han varslet at Tine vil bli strengere med å trekke i pris hvis avvik på dyrevelferd ikke lukkes.

Du finner hele talen her