Ragnhild Borchsenius
Foto: NLR

Regnet kom for seint for mange bønder.

27. august 2018

De siste ukene har temperaturene falt og regnet har kommet tilbake over Sør-Norge. For mange bønder kommer regnet likevel for sent til å redde avlingene.

– Situasjonen er fremdeles kritisk for svært mange bønder, sier fagkoordinator for grovfôr Ragnhild Borchsenius i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). (bildet)

Den verste tørkesommeren på mange år har ført til krise i landbruket med svært dårlige fôravlinger mange steder i Sør-Norge. Håpet har vært at regn på sensommeren og høsten kan dekke inn noe av de tapte avlingene.

For lite, for sent

I august har regnet igjen falt over jordene i deler av Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt kom det på Blindern i Oslo 46 millimeter nedbør på 15 dager fra 29. juli til 12. august, mens det kom nesten like mye – 45 millimeter, de foregående 78 dagene, fra 12. mai til 28. juli. Siste del av august har likevel vært noe tørrere igjen, med til sammen 14 millimeter nedbør.

– Buskerud ligger i gjennomsnitt omtrent på normalen hittil i august. Hedmark og Oppland har fått i gjennomsnitt 125–150 prosent av normalen. I Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Telemark og Aust-Agder har det kommet i gjennomsnitt 50–85 prosent av den normale nedbøren for august, sier forsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

Selv om gresset mange steder har blitt grønt, har likevel ikke nedbøren vært nok til at veksten på åkrene på Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet har skutt fart.

– Nedbøren har kommet for sent, og det har kommet for lite nedbør til å rette opp så veldig mye, sier Borchsenius.

– Regnet som kommer nå, kan ikke rette opp hele fôrkrisen, og det kommer fremdeles til å være mangel på fôr, men det kan bidra til at litt mer av fôrbehovet blir dekket inn, sier hun.

Trenger varme og mer regn

Borchsenius’ kollega i NLRs regionkontor i øst bekrefter at regnet ikke har hatt den helt store effekten.

– Det har ikke kommet så store mengder av gangen. Ofte har det kun kommet 5–6 millimeter, og dette er ikke nok til å gjøre jorda langt nede i bakken bløt, sier rådgiver Michael Aamold.

Han peker også på at temperaturene har falt den siste tiden.

– Det bøndene vil ha nå, er varme og fuktighet, sier Aamold.

Bedring på Vestlandet

For Vestlandet og Innlandet har likevel regnet de siste ukene hjulpet på, ifølge Ragnhild Borchsenius

– På Vestlandet kom nedbøren tidsnok til å rette opp mye av krisen. I indre strøk på Østlandet har regnet også hjulpet mye på veksten. Her er det håp om en god andre- eller tredjeslått, og dette kan rette opp mye, selv om vi nok likevel må regne dette som et kriseår også her, sier hun.

(©NTB)