Olaug Bollestad
Foto: Torbjørn Tandberg

Regjeringen dropper dobbel mottaksplikt på kjøtt

25. november 2020

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskriften for markedsregulering av jordbruksvarer. Der går de bort fra det omstridte forslaget om å innføre dobbel mottaksplikt på kjøtt.

I høringen foreslo departementet å innføre dobbel mottaksplikt på kjøtt, slik at markeds­­regulator Nortura ved overskudd av kjøtt skulle ta i mot et begrenset kvantum hele slakt fra andre markedsaktører. Dette vil komme i tillegg til markedsregulators mottaksplikt direkte fra bøndene. Etter en vurdering av bl.a. innspillene i høringsrunden har departementet kom­met til at det likevel ikke innføres dobbel mottaksplikt på kjøtt.

– Jordbrukets organisasjoner var helt tydelig på at dobbel mottaksplikt ville svekke Norturas evne til å ivareta det samfunnsoppdraget de har som markedsregulator. Det valgte vi å lytte til, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – Det er viktig å sikre at vi har en slakteristruktur som gjør det mulig for alle bønder å få levert sine dyr til slakt, uavhengig av hvor i landet gardsbruket ligger. – Jeg er også fornøyd med at vi nå har vi fått avklart en diskusjon som har gått i lengre tid.

I vurderingen har departementet bl.a. lagt stor vekt på hvilke landbrukspolitiske konsekvens­er forslaget kan medføre. I høringen har jordbrukets organisasjoner vektlagt at forslaget kunne bidra til å svekke distrikts­jordbruket og redusere markedsregulators evne til å gjennomføre det pålagte ansvaret for markedsbalansering.

Egg

For konsumegg er det fastsatt avgrensninger i hvor store kvanta egg andre markedsaktører kan kreve levert fra markedsregulator med grunnlag i Norturas forsyningsplikt. Det vil gi for stor reduksjon i de uavhengige aktør­enes forretnings­­­messige risiko dersom det ikke fast­settes rammer for dette. For egg er det også fastsatt en ny bestemmelse om markedsregu­lators plikt til å motta egg fra andre aktører, som er forskriftsfesting av gjeldende praksis.

KLF: -Ufattelig skuffet

Administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF sier i en umiddelbar kommentar til Landbruk24 at han er utrolig skuffet over regjeringens beslutning. – Når det gjelder dobbel mottaksplikt på kjøtt hadde regjeringen lagt fram et godt forslag, som vi ikke skjønner at de gikk tilbake på.

-Begrensningen i forsyningsplikten på egg vil låse markedet, det vil bli umulig for uavhengige selskaper å konkurrere om avtale med de store kjedene, sier Juul- Hansen. I dag er Nortura leverandør til Rema og Norgesgruppen, mens Den Stolte Hane leverer til Coop.

I en melding lagt ut på KLF sine nettsider i kveld uttaler Juul-Hansen. – Om vi kan fortsette å støtte opp under en markedsregulering der staten til de grader trekker gullkortet for de bondeeide samvirkebedriftene, vil det bli heftig, intern diskusjon på privat side. Når det er viktigere for Regjeringen å unngå kritikk fra landbruksnæringen, enn å ha konkurransefremmende løsninger som er nøytrale uavhengig av hvem som er eiere, er veien fram veldig lang.

-Dette er en tapt mulighet og en tilnærmet skandale, avslutter en opprørt Juul- Hansen.

Bondelaget: – Veldig bra

– Dette er veldig bra. Mottaksplikten skal være en risikoavlastning for bøndene, ikke for industrien, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

– Det er bra at vi ble hørt. Dobbel mottaksplikt for kjøtt ville være konkurransevridende til fordel for andre industriaktører enn markedsregulator, sier Bartnes, og slår fast at i praksis ville det betydd en sentralisering av norsk landbruk og en svekkelse av den politiske målsettingen om å ha et landbruk over hele landet.

Også Bonde- og Småbrukarlaget er godt fornøyd med vedtaket. -Jeg er nå glad for at vår landbruksminister har landa diskusjonen om dobbel mottaksplikt på kjøtt med den samme argumentasjonen som vi i NBS har vært svært opptatt av, uttaler Kjersti Hoff.

-Vi må sikre at virkemidlene sikrer bondens økonomi i hele landet og ikke får en motsatt effekt som risikoavdemper for uavhengige slakterier i de sentrale områdene hvor tilførslene er store, uttaler Hoff.

Les mer her

 

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet