Melkebil
Foto: Bo Mathisen

Regjeringa åpner for vogntog på 60 tonn.

5. september 2019

Sammen med NHO har TINE nå fått gjennomslag i Samferdselsdepartementet for lengre og tyngre tankvogntog på lik linje med tømmertransport. Vegdirektoratet har fått i oppdrag å utvide modulvegnettet til også å omfatte tømmervegnettet.

Endringene gjennomføres for godstransport generelt og blir den største effektiviseringen på transport av gods på veg i Norge.

– Regjeringa vil styrke næringslivets konkurranseevne. Difor har eg no gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utvide modulvegnettet til også å omfatte tømmervegnettet. Det vil gi næringslivet mogelegheit til å trafikkere vesentleg fleire vegar – med stor gevinst for samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale i ei pressemelding i går.

Vegdirektoratet skal nå utarbeide nytt regelverk og det er ventet at dette vil komme på høring ved årsskiftet 2019/2020. Det er uklart når tid det nye regelverket vil tre i kraft.

TINE har jobbet målrettet mot de politiske myndighetene i lengre tid. Flere fra TINE har deltatt i dette arbeidet som vi nå ser resultatet av.

Allerede i 2013 åpnet Vegdirektoratet for 24 meter lange vogntog med en maks vekt på 60 tonn for tømmertransport i Norge. Det er dette TINE har brukt i forslaget om å gjøre endringene gjeldende også for tanktransport av melk.

Nå har Samferdselsdepartementet imøtekommet ønsket fra TINE og vil innføre samme regelverk som tømmertransport for all godstransport i Norge.

Ingen endring på tankbilene som henter melk på gården

I dag foregår inntransporten av melk hovedsakelig ved at bilene henter melk på gården og pumper den over på henger før bilen tar en ny runde og fyller opp bilen. Hele vogntoget kjører så til meieriet. I dag er maks vogntoglengde 19,5 meter med en maks vekt på 50 tonn. Maks last er 29.000 liter melk, 13.000 liter på bilen og 16.000 liter på hengeren. Med den nye løsningen er hengeren mye lenger og den vil romme 24.000 liter. Det gjør at hele vogntoget på 60 tonn totalvekt kan få med seg 37.000 liter melk, noe som er en økning på 27% i forhold til i dag.

– Med den nye løsningen kan vi få 30 færre tankbiler på veien og 11.000 færre turer. Det kan gi en innsparing i året på titalls millioner kroner og det betyr også en reduksjon i utslipp av CO2 på 2-3000 tonn i året, tilsvarende 10%, sier direktør i TINE Tanktransport Vidar Hauan.

TINE vil nå kunne kjøre med 60 tonn vogntog på «tømmerbilnettet» og vil jobbe for at større deler av veinettet åpnes for slik transport.

Kilde: Tine Medlem