Registrer opplysningene dine innen 17. februar

For å motta støtte, må du registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon og/eller veksthusproduksjon, og som du ønsker å få støtte for. Du skal også oppgi hvilke måneder du har forbruk på de oppgitte målepunktene.  
 
Registreringen gjøres i et eget registreringsskjema med innlogging via Altinn. Du skal bare sende inn registreringsskjemaet én gang for hele perioden. Registreringen gjelder da for desember 2021 og januar, februar og mars 2022, eller for de månedene du har krysset av for. 
 
Her kan du registrere deg for å motta strømstøtte.
 
For å være med på første utbetalingsrunde av strømstøtte, må du sende inn registreringsskjemaet senest 17. februar. Sender du inn skjemaet etter 17. februar får du utbetalingen på et senere tidspunkt. Landbruksdirektoratet vil jevnlig betale ut støtte utover våren. Utbetalingen kan bli forsinket dersom du blir trukket ut til kontroll. 
 
Siste frist for registrering er 15. mai 2022. 

Kilde: Landbruksdirektoratet.