Tine logo
Foto: Tine

Redusert salg av drikkemelk, økt salg av ost for Tine

30. mai 2018

Nedgangen i salget av drikkemelk fortsetter, det viser tertialrapporten fra TINE. Det ble solgt 3 prosent mindre melk i årets fire første måneder i forhold til i fjor. Ostesalget viser derimot en fin økning på 4,1 prosent. Driftsresultatet for TINE Gruppa økte med 10 millioner kroner sammenlignet med 1. tertial i 2017, driftresultat ble 468 millioner kroner.

Her er hele pressemeldingen fra TINE:

Driftsresultatet for første tertial ble 468 millioner kroner, 10 millioner bedre enn tilsvarende periode i 2017. Det er fortsatt volumnedgang på søtmelk, fløte og rømme, men økning på ost og juice.

Salgsinntektene for TINE Gruppa i første tertial var 7224 millioner kroner, en vekst på 2,4 prosent sammenlignet med første tertial 2017. Det var positiv salgsutvikling både i Meieri Norge, Meieri Internasjonal og Anne Virksomhet.

Forbedringseffekter på 37 millioner

TINE jobber kontinuerlig med forbedringer både på drifts- og organisasjonsområdet. I første tertial 2018 var det forbedringseffekter i driften på om lag 37 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2017. Effektene knyttet seg til drifts- og prosessforbedring samt innkjøpseffekter.

Valutautviklingen første tertial 2018 var negativ for TINE sammenlignet med samme periode i 2017.

Noe mindre økologisk melk

I første tertial 2018 ble det mottatt 501,7 millioner liter kumelk mot 508,5 millioner liter i samme periode i 2017. Det ble mottatt 6,2 millioner liter geitemelk, samme som i 2017. Av kumelka var 17,0 millioner liter økologisk mot 17,6 millioner liter i første tertial 2017.

Fortsatt nedgang på søtmelk, men økning på ost og juice

I første tertial hadde TINE nedgang i salget av søtmelk på 3,8 prosentpoeng. Dette er litt mer enn for søtmelkkategorien totalt. TINE har hatt flere suksessrike innovasjoner hvorav innovasjonene på YT og smaksatt melk har kommet godt ut. I samme periode mistet TINE 5,3 prosentpoeng i volumet på meieribaserte martlagingsprodukter. TINE hadde en positiv utvikling i kategorien for faste hvitoster med en økning i volum på 1,9 prosentpoeng.

Mer detaljer om resultatet kan du lese om i vedlagte børsmelding.

TINE gruppa har i 2018 gått over til tertialsrapportering.