Foto: Frederik Ringnes / NTB
Foto: Frederik Ringnes / NTB

Reaksjoner på skifte av landbruks- og matminister

4. august 2023

Her er de første reaksjonene fra lederne i faglaga på at Geir Pollestad overtar som landbruks- og matminister etter Sandra Borch.

Bjørn Gimming, leder i Bondelaget

-Takk til Sandra Borch for samarbeidet i tiden hun har vært Landbruks- og matminister.  I denne perioden har vi fått på plass nødvendig kompensasjon gjennom tilleggsforhandlinger og ikke minst to viktige jordbruksoppgjør i en svært krevende tid for norske bønder, med svært stor kostnadsvekst. Sandra Borch har vært en tydelig og effektiv landbruksminister med et stort hjerte for norsk matproduksjon. Vi ønsker henne lykke til videre som minister for Forskning og høyere utdanning, sier Bjørn Gimming.

-Gratulerer til Geir Pollestad som ny Landbruks- og matminister. Jeg ser fram til å samarbeide med ham. Det er store viktige saker som ligger foran ham, som opptrappingsplan, nytt tallgrunnlag og plan for økt selvforsyning før det kommer et nytt jordbruksoppgjør til våren. Norsk matproduksjon er viktig og jeg er glad for at vi får en kunnskapsrik og rutinert politiker som Geir Pollestad til å lede departementet fremover, sier Gimming.

Tor Jakob Solberg, leder i Bonde og Småbrukarlaget.

-Geir Pollestad har stor fagkunnskap om landbruk og kan raskt komme i gang med det viktige arbeidet i regjering. Jeg vil spesielt peke på at Pollestad har vært tydelig på behovet for regulering av eggnæringa, og at han har engasjert seg for rettferdig erstatning for pelsdyrbøndene, sier Solberg til Landbruk24.

Hva vil du si om jobben Sandra Borch har gjort som landbruks- og matminister?

I den tida Borch har vært minister har regjeringen hatt alle muligheter til å gjennomføre den gode landbrukspolitikken i Hurdalsplattformen, jeg mener de har misbrukt de mulighetene.
Det mest positive vil jeg si var at hun flyttet myndigheten til å innvilge konsesjon til AS i landbruket fra kommunen til statsforvalteren.