Smågriser i binge
Foto: Mattilsynet

Rapport om dyrevelferd hos slaktegris i Rogaland.

5. juni 2018

For mange som driver med slaktegris følger ikke opp syke og skadde dyr godt nok. Mange slaktegrisbønder er heller ikke flinke nok til å forebygge problemer med dyrevelferden, det er Mattilsynet sin konklusjon etter tilsynsprosjektet i Rogaland.

Les hele rapporten her

Mattilsynet har det siste året vært på uanmeldt tilsyn i 228 besetninger med slaktegris. Inspektørene fant ett eller flere avvik i 166 av disse besetningene. Det utgjør 73% av dyreholdene.

De viktigste funnene

  • 97 besetninger fikk hastevedtak for dårlig oppfølging av syke og skadde dyr.
  • 72 besetninger fikk enten varsel om vedtak, eller endelig vedtak om manglende rotemateriale (dvs høy, halm e.l. som grisen trenger for å utøve normal atferd).
  • 53 besetninger hadde ingen avvik.

I løpet av tilsynsperioden har 6 produsenter fått overtredelsesgebyr, 4 har fått aktivitetsforbud,
3 har fått avviklingsvedtak og 1 produsent er politianmeldt.

Det går i riktig retning, men langt igjen før dyrevelferden er god nok

Sluttrapporten viser en positiv utvikling når det gjelder å ivareta syke og skadde dyr. Antall besetninger som får hastevedtak for håndtering av syke og skadde dyr har sunket fra
50% til 29% i løpet av prosjektperioden.

-Næringen tar utfordringene på alvor, men det er fremdeles for mange avvik. Næringen må holde trykket oppe for å få på plass forbedringer for slaktegrisen, her er det mye igjen før grisen har den slik den bør ha det, sier Fjetland.

Han påpeker at det er fullt mulig å drive godt og følge kravene som regelverket setter, og viser til at over 53 besetninger hadde alt i orden da Mattilsynet var på tilsyn.

Rakk ikke tilsyn i alle dyreholdene

Ambisjonen var å rekke over alle 581 dyrehold med slaktegris i løpet av prosjektperioden, det har Mattilsynet ikke greid. De er likevel trygge på at resultatene i rapporten gir et riktig bilde av situasjonen for slaktegrisen i Rogaland:

-Vi har ikke varslet noen av tilsynene på forhånd. På denne måten mener vi at vi har avdekket flere brudd på dyrevelferden enn vi ville ha gjort ved varslede tilsyn. Vi mener resultatene i prosjektet gir et riktig inntrykk av hvordan grisen i Rogaland har det i hverdagen, sier Fjetland.

Den viktigste årsaken til at Mattilsynet ikke rakk tilsyn hos alle var at de gjorde mange alvorlige funn som krevde mye oppfølging.

Her er Bondelagets kommentar