Per Skorge
Foto: Gina Aakre

Provoserende omfordeling til skogplanting

11. mai 2021

Regjeringens forslag er provoserende overfor skognæringa, som hadde forventet drahjelp og ikke en kald skulder fra regjeringa, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Stortinget vedtok i april et ekstraordinært tilskudd til skogplanting på kr 1,50 pr. plante og ba regjeringen følge opp dette i revidert nasjonalbudsjett. Det var en klar forståelse av at dette skulle være friske midler. Regjeringen foreslår nå kun en omdisponering av midler som allerede er bevilget til skogbruket og reduserer i tillegg satsen til 1,20 kr pr plante. Dette er provoserende overfor skognæringa som hadde forventet drahjelp og ikke en kald skulder fra regjeringa, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Tar fra veier og kaier

Mesteparten av de midlene som regjeringen nå foreslår å omdisponere til planting, skulle gått til utbygging og opprusting av skogsbilveier og til kaier. Gode veier og kaier er svært viktig for en effektiv tømmertransport. En svekking av skogsbilveier for å gi til planting, er ikke noe bidrag til å løse årets prekære situasjon med å få skogplantene i jorda, understreker Skorge.

Midlene til skogsbilveier og kaier som det nå tas fra, har vært kuttet over flere år. I 2019 var det satt av 92,3 mill. kroner til disse formålene. For inneværende år er posten på 72,6. Med en reduksjon på 35,3 millioner kroner er vi nede på 37,3 millioner kroner, mer enn en halvering fra 2019. Regjeringen har gjentatte ganger understreket skogens betydning for å nå klimamålene og for det grønne skiftet, men når det kommer til bevilgninger, så er det ikke spor å se av dette, sier Skorge.

Stortinget bestemmer

Mindretallsregjeringen til Solberg må søke støtte hos andre partier for å få flertall for revidert nasjonalbudsjett. Mest sannsynlig er det Frp som vil danne et flertall med regjeringen. Vi setter vår lit til at det gjennom stortingsbehandlingen blir bevilget friske midler til skogplantinga i tråd med Stortingets føringer, avslutter Skorge.

Kilde: Pressemelding fra Norges Skogeierforbund.