Poteter
Foto: Gartnerhallen

Prognose: Gode potetavlinger

10. september 2020

Prøvegraving viser at det går mot store potetavlinger av god kvalitet. Det forventes 15 prosent større avling enn i fjor. Det er spesielt på Østlandet det ligger an til store avlinger, mens resten av landet vil få litt lavere avlinger enn i fjor. 

Årets avlingsprognose viser at vi på landsbasis forventer 15 % høyere potetavling i år sammenlignet med i fjor. Sammenlignet med gjennomsnittet for 2002-2019 forventer vi 11 % høyere avlingsmengde denne sesongen. Kvaliteten ser generelt veldig bra ut. Alt forutsetter at det er satt omtrent likt areal i 2020 som det ble i 2019. Usikkerhetsmomentet vil som alltid være hvor mye
plantene fortsetter å vokse, noe som i hovedsak er avhengig av ytre faktorer som klima, angrep av
skadegjørere og næringstilgang, skriver Norsk Landbruksrådgiving i sin avlings- og kvalitetsprognose for 2020.

Her er utdrag av prognosen

Forventet mengde, prosentvis sammenligning fra foregående år og fra
gjennomsnittet av årene 2002-2019. Totalt for alle distrikter og sorter unntatt Mandel.

På Østlandet forventer vi høye avlinger denne sesongen. Matkvaliteten er god. I Trøndelag
forventer vi litt lavere avlinger i år med litt lavere kvalitet enn tidligere. På Sør-Vestlandet er det
noe lavere avlinger. I Troms forventer vi lavere avlinger i år, og matkvaliteten er god. I Sunndalen
er avlingene noe lavere, men kvaliteten er god.

Kilde: Grøntprodusentene.no