Tørkeskadd kornåker
Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Prognose: 1,3 milliarder i avlingsskadeerstatning

19. september 2018

En fersk prognose fra fylkene viser at gårdbrukerne vil søke erstatning på over 1,3 mrd. kroner. Det er en økning fra prognosen i august som viste ca 1,1 milliard kroner.

Det er varslet over 12 000 søknader og høye erstatningsbeløp. I et gjennomsnittsår kommer det inn rundt 700 søknader om avlingsskadeerstatning. Oppland, Oslo og Akershus har prognosert med nær en halv milliard tilsammen. Her vil 1/3 av søknadsmengden ligge. Det er grovfôr- og kornproduksjonen som har sviktet i disse to fylkene.

Prognosen er foreløpige tall, fasiten ift utbetalinger kommer først når utbetalingene er gjennomført. Søknadsfristen 31. oktober vil avklare antall søknader som skal behandles hos kommune og fylkesmann.

Prognose for fylkene: Alle tall i tusen kroner

Østfold                133 765
Oslo/Akershus  228 000
Hedmark            165 000
Oppland             251 000
Buskerud           136 750
Vestfold             118 000
Telemark             67 000
Agder                 111 500
Rogaland            24 020
Hordaland            2 500
Sogn&Fjord        19 050
Møre&Roms       16 000
Trøndelag            14 500
Nordland             14 000
Troms                     6 300
Finnmark                   0
Tilsammen:     1 307 385


Grovfôr: Fylker med høyest erstatningsprognose, i mill. kroner

Oppland

200

Agder

110

Hedmark

100

Det er stor avlingssvikt i Agder og Øst-Norge, noe mindre på Vestlandet. Agder fikk regn noe tidligere i august, så de tok igjen noe etter en meget krevende start på sesongen. På Østlandet har regnbygene falt ujevnt over landsdelen. Rogaland og Vestlandet ligger på 70-80% av normalt avlingsnivå.


Korn: Fylker med høyest erstatningsprognose, i mill. kroner

Akershus

185

Østfold

108

Vestfold

70

En fersk prognose fra Felleskjøpet per september konkluderer med en samlet kornavling som ligger på 54 % av et normalår.

Hvilke fylker forventer flest søknader

Oppland              2 424

Akershus            1 716

Buskerud            1 620

Østfold                1 581

Hedmark            1 330

Vestfold              1 120

Oppland er hardt rammet av tørken. Her dominerer grovfôrproduksjon med anslått 1800 søknader. I Akershus er det kornproduksjon som er hardest rammet, og det anslås 1 400 søknader. I Buskerud er det mer jevnt fordelt med anslått 800 søknader i både- grovfôr- og kornproduksjon.


Fakta om prognosen

Landbruksdirektoratets prognose er basert på kommunens og fylkesmannens anslag for antall søknader og avlingsskadet areal. Både kommuner og fylker rapporterer at det er svært vanskelig å anslå graden av avlingssvikt, store arealer er rammet og tapene blir først dokumentert når avlingen blir solgt. For å ha rett til erstatning må oppnådd avling være mindre enn 70% av et normalår. Dette er det i mange tilfelle vanskelig å bedømme i prognosene, før all avling er høstet, målt og veid. Innen søknadsfristen 31. oktober legger søker inn eget areal og egen avling, men ikke noe omsøkt erstatningsbeløp i søknaden.

Bartnes: Verditap på 5-6 milliarder

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er ikke overrasket over at prognosene for skadeerstatning stiger.

– Kornavlingene ble lavere enn forutsatt i august, og tap i andre sektorer er også oppdatert, sier han til NTB.

Han poengterer også at det totale tapet for landbruket er langt høyere.

– Tørkesommeren vil gi et verditap i landbruket på hele 5–6 milliarder kroner. Tørken vil også ha konsekvenser framover, for blant annet fôrsituasjonen og for enkeltbønders økonomi, sier bondelagslederen.

(©NTB)

Kilde. Landbruksdirektoratet