Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

Produksjonstilskuddet blir utbetalt i morgen

14. februar 2023

Onsdag 15. februar utbetaler Landbruksdirektoratet 14,9 milliarder kroner i produksjons-og  avløsertilskudd til nærmere 37  500 jordbruksforetak. 

Dette er en økning på over fire milliarder kroner sammenlignet med fjorårets utbetaling av ordinært produksjons- og avløsertilskudd. I 2022 skjedde det i tillegg en ekstrautbetaling på 754 millioner kroner som ble utbetalt sammen med hovedutbetalingen 2022 og en ekstrautbetaling på 1,45 milliarder kroner som ble utbetalt høsten 2022.

– Økningen er et konkret resultat av det historisk store jordbruksoppgjøret i fjor. Oppgjøret var et viktig skritt i arbeidet med å løfte inntektene i jordbruket. Jeg er tilfreds med at dette nå gir mer penger på konto til bønder over hele landet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Penger på konto denne uka  

Det er altså nærmere 37  500 foretak som får utbetalt produksjons- og avløsertilskudd denne uka. Søknadene fra 2022 er grunnlaget for utbetalingen. 

– Kommuner, statsforvalterne og Landbruksdirektoratet har avsluttet behandlingen av de fleste søknadene. Søkerne vil normalt motta pengene innen fredag 17. februar. Enkelte søknader er enda ikke ferdigbehandlet, men erfaringsmessig blir mange av disse innvilget på et senere tidspunkt, sier seksjonssjef Linn Borsheim i Landbruksdirektoratet. 

Tilskuddssatser 

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 20. januar i år endelige satser for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for søknadsåret 2022.   

Satsene for driftstilskudd til melkeproduksjon for ku- og geitemelk ble økt med 3 500 kroner per foretak. Utover det er de endelige satsene lik de foreløpige satsene i  jordbruksavtalen 2022 – 2023

Korrigering av ekstrautbetaling 

I fjorårets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022 gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd. Ekstrautbetalingen skjedde i september 2022.  

Foretak som nå har fått godkjent andre opplysninger ved behandling av søknaden, vil få korrigert ekstrautbetalingen ved utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd for 2022. 

Ekstrautbetaling til nye foretak 

Foretak som ikke mottok ekstrautbetaling på grunnlag av søknad om produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2021, men som har søkt om tilskudd for søknadsåret 2022, vil motta ekstrautbetaling for godkjente opplysninger i forbindelse med vedtak om tilskudd for 2022. Ekstrautbetalingen er planlagt utbetalt fredag 3. mars 2023. 

Kilde: Landbruksdirektoratet