Skjembilde fra Youtube
Skjembilde fra Youtube

-Produksjonsregulering er nøkkelen til jamstilling

11. november 2023

-Produksjonsregulering er nøkkelen for å oppnå jamstilling av bondens inntekt, sa Tor Jakob Solberg i sin tale til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag. Han var også klar på at hvis ikke Stortinget lander et nytt tallgrunnlag før neste års jordbruksoppgjør blir det kaos.

-Når vi er harde i klypa må vi også komme med de gode løsningene, produksjonsregulering er ikke enkelt. Men er det en ting vi lærte av opptrappinga på 70- tallet så er det at uten produksjonsregulering blir det overproduksjon. Det er teknisk sett umulig å oppnå rettferd for bonden, jamstilling og rett mengde i markedet, det går ikke. Derfor er produksjonsregulering nøkkelen til alt dette, sa Solberg.

-Skulder ved skulder med Bondelaget

Solberg var også innom forholdet til Bondelaget i sin tale. – Jeg tror vi er på et godt sted nå. Vi er litt radikale i NBS, og nå er jeg så radikal at jeg sier at vi takker Bondelaget for at vi står skulder ved skulder i kampen for et nytt tallgrunnlag. 

Vi skal stake ut den viktigste kursen på 100 år. 

-Det er grunnleggende nå at vi legger et tydelig press på politikerne for at de må lande rett verdsetting av kapital, riktig timetall i et årsverk og en rekke andre viktige ting før neste års jordbruksoppgjør. Ellers blir det garantert kaos. Og hvorfor blir det kaos? Jo fordi da er samfunnskontrakten brutt, vi har så til de grader synliggjort feilene, og det minste Stortinget kan gjøre er å måle oss på riktig måte. Det er ikke et spørsmål om politikk det er en faglig vurdering. Og hvis det er slik at de har et annet syn enn oss, skal vi ha en ærlig runde på hva de valgene de gjør vil føre til for norsk jordbruk. Hvis vi er enige, skal vi stake opp den viktigste kursen for norsk matproduksjon på 100 år, sa en meget tydelig Solberg.

Du kan se opptak av hele første dag av landsmøtet her