Griser i binge
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Produksjonen i jordbruket går ned

28. april 2019

P

Produksjonen av jordbruksvarer ser ut til å synke for andre år på rad. Det kan få konsekvenser for jordbruksoppgjøret, ifølge Nationen.

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket tyder på at produksjonsvolumet i jordbruket går nedover.

Foreløpige tall viser at volumet av plante- og husdyrprodukter i sum gikk ned 0,6 prosent i 2018. Prognosene for 2019 viser et ytterligere fall på 0,9 prosent, skriver Nationen. Det er normaliserte tall fra Budsjettnemnda for jordbruket som viser dette.

Nedgangen i 2018 og 2019 kommer etter at det har vært vekst i produksjonsvolumet de siste ti årene, med unntak av i 2011.

Størst nedgang i produksjonen har pelsdyrnæringa med 25 prosent, etterfulgt av blomsternæringa som har hatt et fall på 12 prosent de to siste årene. I tillegg er det nedgang i produksjonen av sau og lam, hagebruksprodukter, svin, bær og grønnsaker.

I fjorårets jordbruksoppgjør la partene til grunn at produksjonsvolumet skulle øke. Avdelingsleder Lars Johan Rustad i Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sier til avisa at nedgang i produksjonsvolumet generelt fører til at det er vanskeligere å få til inntektsvekst i jordbruksoppgjøret.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverer sitt krav mandag kl 11. Regjeringen kommer med sitt tilbud 7. mai.

(©NTB)