ved nytt meieri i Storsteinness
Foto: Olav Håland, Tine

Produksjonen av Balsfjordost stanses

9. februar 2021

TINE stanser produksjonen av Balsfjordost ved Storsteinnes, grunnet produksjonsmessige forhold som vil koste rundt 10 millioner kroner å utbedre. Men melken som i dag brukes i Balsfjordost, skal inn i de andre geitemelkproduktene ved Storsteinnes. Markedsføringen av ost basert på geitemelk, skal også styrkes. Det skriver TINE på sine medlemssider

-Da TINE besluttet å investere 200 millioner kroner i utbyggingen av Storsteinnes, den største meieriutbyggingen som er gjennomført i Nord-Norge, var det også for å sikre mottak og anvendelse av geitemelk i årene fremover. Den planen ligger fast. Samtidig kan vi dessverre ikke forsvare å bruke ytterligere investeringsmidler på å sikre fortsatt produksjon av Balsfjordost. Det beklager vi virkelig, men inntektene fra produktet veier ikke opp for de investeringen vi må gjøre, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland.

 Dermed, etter å ha sett på andre alternativer, har TINE besluttet å ikke gjenoppta produksjonen av Balsfjordost.  De 244 000 literne geitemelk som brukes til Balsfjordost, utgjør 3 prosent av geitemelken inn til Storsteinnes. Denne melken skal nå inn i produksjonen av ulike typer brunost og Ekte Hvit Geitost – og brukes som ingredienser i andre produkter.  

 -Vi skal trappe opp markedsføringsarbeidet, og styrke samarbeidet med kjedene rundt geitemelkproduktene våre. Vi har en fantastisk råvare, som TINE må bli flinkere til å utnytte. Og når det nye meieriet står klart, har vi også et enda bedre utgangspunkt for å styrke innovasjons- og produktutviklingen basert på lokal geitemelk, avrunder Hovland.

 

Kilde. TINE Medlem