Illustrasjonsfoto: Frida Meyer.
Illustrasjonsfoto: Frida Meyer.

Prisutviklingen for storfekjøtt

19. desember 2022

Noteringsprisen for storfe fra 1. januar er nå fastsatt, den øker med 3,39 kr/kg. Samtidig øker omsetningsavgifta med 1,10 kr/kg. Så utbetalingsprisen øker med 2,29 kr/kg. I tillegg økes kvalitetstilskuddet.

Her er et oppsett for prisutviklingen første halvår 2023 fra Nortura.

Videre skriver Nortura:

Etter et midlertidig overskudd av storfe nå i høst er det viktig å redusere fryselageret. Prognosen fra totalmarked for 2023 viser et overskudd av storfe når du hensyntar reguleringslager, men viser en underdekning på om lag 3000 tonn storfe for 1. halvår. Underdekningen for 1. halvår 2023 bidrar til å redusere storfe på reguleringslager. I prognosen er det forutsatt at importkvotene blir benyttet.  

Som dere kjenner er det en kraftig kostnadsøkning som er årsaken til økningen i bl.a. slaktekostnader og inntransport. Økningen i omsetningsavgiften er på grunn av midlertidig overskudd av storfe og er uheldig for bonden, men vil stabiliseres etter en periode med markedsbalanse. 

I tillegg til prisøkningen øker kvalitetstillegget på storfe øker med kr. 3,00 for slakteklasse O og O+, for fettklasse 4- eller lavere. Satsene økes til kr. 5,50 for klasse O og kr. 10,50 for klasse O+. Kvalitetstillegget gjelder ikke for okse og ku.

Kilde: Nortura