Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Prisutviklingen for svinekjøtt

19. desember 2022

Nortura har fastsatt pris for svinekjøtt fra 2. januar. Avregningsprisen øker med 1,57 kr/kg. Vektgrensa for høyeste pris reduseres til 93 kg.

Nortura skriver:

Endringer i avregningspris endres mindre enn engrosprisen grunnet økte kostnader i slakterivirksomhetene.

Det gjøres endringer i vekttabellen for gris hvor målet er å få inn mindre gris over 93 kg. Dette gjøres for å få mindre feit gris og for å justere ned snittvekta for å bedre balansen i markedet.

Det endres også i betalingen for kjøttprosent. En vil få bedre betalt for gris med høy kjøttprosent og mindre betalt for feit gris.

Engrosprisen på gris går opp ytterligere kr 1,20 fra 16. januar. Denne økningen videreføres i sin helhet til avregningsprisen.

Vekt og kjøttprosenttabell på gris som gjelder fra 2. januar.

Kjøttprosenttabellen er ment å stimulere til litt høyere kjøttprosent ved å belønne de høye gruppene litt bedre, og vekttabellen slår til fra 93 kg og ikke 95 som den gjorde før nedtrapping, samt at det blir høyere trekk for de tyngste og de letteste grisene.

Endringer i avregningspris i forhold til vektintervaller

Fra

Til

Endring i avregningspris

40,1

55

-7,00

55,1

63

-5,50

63,1

65

-4,00

65,1

67

-2,50

67,1

69

-1,20

69,1

71

-0,80

71,1

73

0,00

73,1

75

0,00

75,1

77

0,00

77,1

79

0,00

79,1

81

0,00

81,1

83

0,00

83,1

85

0,00

85,1

90

0,00

90,1

93

0,00

93,1

95

-0,40

95,1

97

-1,80

97,1

100

-2,80

100,1

105

-4,20

105,1

110

-7,00

110,1

115

-9,10

115,1

125

-9,10

Kilde: Nortura