Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Prisløyper for kjøtt og egg i 2. halvår

26. mai 2021

Nortura har i dag offentliggjort prisløypene for 2. halvår. Prisløypa for gris kommer ikke før Stortinget har behandlet jordbruksoppgjøret.

Prisløype storfe

Mandag 5. juli (uke 27):

Engrospris opp 0,40 kr/kg

Mandag 2. august (uke 31):

Engrospris opp 1,70 kr/kg

Mandag 30. august (uke 35):

Engrospris ned 0,70 kr/kg

Mandag 27. september (uke 39):

Engrospris ned 1,50 kr/kg

Mandag 15. november (uke 46):

Engrospris opp 1,00 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris på 66,30 kr/kg. Det er 2,00 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2021.  

 

Prisløype lam

Mandag 5. juli (uke 27):

Engrospris opp 0,60 kr/kg

Mandag 2. august (uke 31):

Engrospris opp 1,00 kr/kg

Mandag 23. august (uke 34):

Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 30. august (uke 35):

Engrospris ned 1,00 kr/kg

Mandag 6. september (uke 36):

Engrospris ned 1,50 kr/kg

Mandag 13. september (uke 37):

Engrospris ned 0,80 kr/kg

Mandag 20. september (uke 38):

Engrospris ned 1,60 kr/kg

Mandag 27. september (uke 39):

Engrospris ned 1,30 kr/kg

 

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2021 på 69,40 kr/kg. Det er 2,50 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2021 og 3,00 kr/kg høyere enn i 2. halvår 2020. 

 

Prisløype sau

Mandag 6. september (uke 36):

Engrospris ned 3,00 kr/kg

Mandag 11. oktober (uke 41):

Engrospris opp 3,00 kr/kg

 

Prisløype egg

Fra mandag 5. juli (uke 27) økes engrosprisen for egg fra frittgående produksjon og miljøinnredning med 0,40 kr/kg.

 

Prisløype gris

Mandag 5. juli (uke 27): Engrospris opp 1,10 kr/kg
Mandag 27. september (uke 39): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 11. oktober (uke 41): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 6. desember (uke 49): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 13. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg

 

Fjørfekjøtt

Konsernstyret har vedtatt endringer i livdyrpriser og avregningspriser på fjørfekjøtt fra mandag 5. juli. Se også info i Nyhetsbrev fra Nortura Hvitt Kjøtt nr. 04-21.

Prisendringer i verdikjeden for kylling
Daggamle foreldredyr: + 2,06 kr/stk
Unghøner: + 2,50 kr/stk
Rugeegg: + 0,06 kr/stk
Daggamle kyllinger: + 0,03 kr/stk
Slaktekylling: + 0,30 kr/kg

 

Prisendringer på kalkun
Avregningspris: +1,80 kr/kg

 

Avregningsprisene følger endringene i engrospris, men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc.

Endringer i omsetningsavgiftgrunntilskuddekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom (ekstra avtaletillegg ligger i leveringsvilkår som krever innlogging).

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

Kilde: Nortura