Illustrasjonsfoto Steinar Hovland
Illustrasjonsfoto Steinar Hovland

Prisløyper for kjøtt og egg 1. halvår 2023

31. oktober 2022

Konsernstyret i Nortura fastsatte 18. oktober planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris, lam og egg for 1. halvår 2023. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene. Prisløypa for gris ble justert 31. oktober.

Dette er endringer i engrosprisene. Endringer i slaktekostnader m.m. er ikke tatt hensyn til her

Storfe:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Mandag 27. februar (uke 9): Engrospris ned 1,50 kr/kg                  

Mandag 27. mars (uke 13): Engrospris opp 1,50 kr/kg

Mandag 17. april (uke 16): Engrospris opp 2,30 kr/kg                   

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2023 på 78,30 kr/kg. Det er 3,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022.

Gris:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 2,40 kr/kg  

Mandag 16. januar (uke 3): Engrospris opp 1,20 kr/kg  

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2023 på 45,00 kr/kg. Det er 3,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022

Purke:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 1,30 kr/kg

Lam:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 4,20 kr/kg

Mandag 29. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg                  

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2023 på 82,00 kr/kg. Det er 3,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022.

Sau:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 1,80 kr/kg

Egg:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 1,00 kr/kg

Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2023 på 24,00 kr/kg. Det er 1,00 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022.

Les Grunnlagsdokumentet for 1. halvår 2023

Kilde: Nortura Totalmarked