Kjøttskjæring
Foto: Nortura

Prisløypene for kjøtt justeres litt opp

13. september 2022

Nortura melder i dag om justeringer i prisløypene for kjøtt. For å oppnå et prisuttak  i 2.  halvår 2022 mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris, gjøres følgende endringer i prisløypene:

Gris
Fra mandag 26. september (uke 39): Engrospris opp kr 0,50 per kg

Fra mandag 10. oktober (uke 41): Engrospris opp kr 0,50 per kg

I den opprinnelige prisløypa var oppgangen på kr 0,40 per kg begge datoene. De øvrige endringene gjennomføres som planlagt.

Storfe

Fra mandag 7. november (uke 45): Engrospris opp kr 1,10 per kg.

I den opprinnelige prisløypa var oppgangen på kr 0,90 per kg. De øvrige endringene gjennomføres som planlagt.

Lam

Ingen endring fra mandag 26. september (uke 39).

I den opprinnelige prisløypa var det en nedgang på kr 0,50 per kg. De øvrige endringene gjennomføres som planlagt.

Se oppdaterte prisløyper her

Kilde: Nortura