Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Prisløypa for storfe og gris justeres

11. september 2020

Nortura varslet i dag at prisløypa for storfe og gris justeres. For storfe blir det en økning på 50 øre pr. kg fra 2. november. Mens for gris blir det 10 øre ekstra økning fra 28. september.

For å oppnå et prisuttak for storfe i 2. halvår 2020 mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris, gjøres følgende endring i prisløypa:
Fra mandag 2. november (uke 45): Engrospris opp 0,50 kr/kg. Den varslede prisøkningen på 1,50 kr/kg fra 16. november (uke 47) gjennomføres som varslet.

Prisløype storfe 

Mandag 28. september (uke 40): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 2. november (uke 45): Engrospris opp 0,50 kr/kg (ny)
Mandag 16. november (uke 47): Engrospris opp 1,50 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris på 62,80 kr/kg. Det er 1,60 kr/kg høyere enn 1. halvår 2020.

 

Gris

For å oppnå et prisuttak for gris i avtaleåret 20/21 mest mulig i samsvar med målpris, gjøres følgende endring i prisløypa:

Fra mandag 28. september (uke 40): Engrospris opp 0,50 kr/kg. I den opprinnelige prisløypa var oppgangen på 0,40 kr/kg. De øvrige endringene gjennomføres som varslet.

Mandag 28. september (uke 40): Engrospris opp 0,50 kr/kg (endret)
Mandag 12. oktober (uke 42): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 7. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 14. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg

Med denne prisløypa legges det opp til uttak av målpris for avtaleåret 2020/2021 på 33,89 kr/kg.

Samtidig varsles det at prisen på smågris reduseres med 20 kroner pr. stk.

Se alle produsentpriser på Landbruksbørsen

Kilde: Nortura Medlem