Mink
Foto: Norges Pelsdyralslag

Prisene på pels stiger

31. mars 2019

Utsolgt auksjon og opp mot 20 prosent prisstigning preger et pelsmarked i oppgang. Det er gledelig nytt for hardt prøvede norske pelsdyrbønder.

Denne måneden ble årets andre pelsauksjonen avholdt hos Kopenhagen Fur. Auksjonshuset har rundt en fjerdedel av verdens omsetning av pels, og selger store mengder norske skinn. På den siste auksjonen ble det på åtte dager solgt hele 5,2 millioner minkskinn.

– Sammenlignet med Kopenhagen Furs auksjon i januar i år, har prisene steget med 3 prosent, og sammenlignet med auksjoner fra andre auksjonshus er prisene steget/økt med mellom 10 til 20 prosent. Stigende priser betyr økte eksportinntekter og bedre økonomi i landbruket og ikke minst for pelsdyrbøndene Det er paradoksalt at en Høyre-ledet regjering ønsker å avvikle dette, sier Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag.

Norsk kvalitet er ettertraktet

Auksjonen viser tydelig at pelsmarkedet opplever økende priser etter noen års prisnedgang. Norsk pelsdyrproduksjon er eksportrettet og vant til at verdensmarkedet svinger. Etter noen års overproduksjon, er pelsmarkedet igjen i balanse.

– Norsk pels er ettertraktet på grunn av svært høy kvalitet. Den gode dyrevelferden som er på norske pelsdyrgårder og den høye skinnkvaliteten er ettertraktet internasjonalt.  Vi ser at den klare trenden er å kjøpe pels fra sertifiserte gårder, og fra land som dokumenterer god dyrevelferd. Her har norsk pels et unikt kvalitetsstempel, sier Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag.

Prisene ventes å stige ytterligere

Sammenlignet med internasjonale auksjoner som har vært avholdt, opplevde flere prisstigninger på 10 til 20 prosent, og totalt ble det solgt for over 1,18 milliarder danske kroner på de åtte salgsdagene. De neste årene er det ventet at prisene vil stige ytterligere.

– Denne auksjonen viser at markedet har snudd. Produksjonen vil ligge langt under etterspørselen i årene som kommer, og dette vil presse prisene opp. Allerede nå har vi kunder som er bekymret for om det er nok skinn i markedet fremover, uttaler administrerende direktør hos Kopenhagen Fur, Jesper Lauge Christensen.

Kilde: Pressemelding fra Norges Pelsdyralslag