Hveteåker
Illustrasjonsfoto

Prisen på matkveite reduseres allerede i uke 9

14. februar 2020

Norske Felleskjøp reduserer basispris på matkveite og hever prisen på bygg for å ta ut avtalt målpris. Det betyr at prisnedtrappinga på matkveite starter allerede i uke 9. Byggprisen går opp med 1 øre og prisnedtrappinga starter først i uke 13.

Norske Felleskjøp har lagt ut følgende melding på sine nettsider:

25. november publiserte Norske Felleskjøp reviderte sesongprognoser for basisprisar for bygg og matkveite ved prisnoteringsanlegga i sesongen 2019/2020.

Norske Felleskjøp gjer med dette følgjande endring i gjeldande prisprognose:

  • Basispris for matkveite vert redusert ved at prognosert nedgang startar i veke 9 i staden for i veke 12.
  • Basispris for bygg vert heva ved at prisen går opp 1 øre i veke 9 og står til veke 13 i staden for i som tidlegare prognosert der høgpris stod til veke 10.

Grunnlaget er oppdaterte vurderingar av tilgang etter avrekningane etter nyttår. Endringane vert gjort for å ta ut samanvegde noteringsprisar i samsvar med målpris.

Det ser ut til at det vil bli notert pris for oljefrø under målpris, men det er forventa for små leveringar til at prisendringar kan påverke noteringsprisen.

Oppdatert pristabell er vedlagt

Prognoserte basisprisar korn 2019/2020 13.02.2020
Matkveite  Matrug  Bygg Havre Oljefrø*
Mål-/styrings-pris 350 308 296 270 580
Veke Matkveite Matrug Bygg Havre Oljefrø*
8 358 307 310 284 568
9 355 307 311 284 568
10 353 307 311 284 568
11 351 307 311 284 568
12 349 307 311 282 568
13 347 307 309 280 568
14 345 307 307 278 568
15 343 307 305 276 568
16 341 307 303 274 568
17 339 307 301 272 568
18 339 307 299 270 568
19 339 307 297 268 568
20 339 307 295 266 568
21 339 307 293 264 568
22 339 307 291 264 568
23 339 307 289 264 568
24 339 307 287 264 568
25 339 307 287 264 568
26 339 307 287 264 568