Gulrøtter
Illustrasjonsfoto

Prisen på importerte jordbruksvarer stiger

1. april 2020

En svekket norsk krone har gitt prisøkning på import av internasjonale jordbruksvarer den siste uka, opplyser Landbruksdirektoratet.

Seksjonssjef Harald Moksnes Weie skriver i direktoratets ukentlige rapport at flyten av både norske jordbruksvarer til pakkerier og industri, og jordbruksvarer over landegrensene fungerer godt.

– Imidlertid har en svekket norsk krone gitt prisøkning på import av internasjonale jordbruksvarer den siste uken, målt i norske kroner. Det gjør at importerte jordbruksvarer og råvarer blir dyrere, kommenterer han.

Unntaket er jordbruksvarer hvor tollsatsen settes ned til forskjellen mellom norsk pris og verdensmarkedspris. Landbruksdirektoratet har endret satsene for storfekjøtt, korn og kraftfôrråvarer. – Vi følger dette nøye og justerer underveis, sier Weie. Tollsatsen for flere kornslag og kraftfôrråvarer er imidlertid satt til null, og tollsatsen er dermed ikke lenger med på å jevne ut kostnadsøkningen for importerte varer, og importørene er i større grad påvirket av prisøkninger i det internasjonale markedet.

Direktoratet følger også prisene for enkelte grønnsaker og rapporterer at grønnsaker som gulrot og løk merker effekten av koronaviruset og økt etterspørsel i EU som følge av hamstring og prisstigning. Målt i norske kroner blir prisstigningen enda sterkere.

(©NTB