Gris utendørs
Foto: Åsmund Langeland/landbruksbilder.no

Prisen på gris reduseres med 50 øre fra 2. april.

15. mars 2018

Nortura har lagt ut følgende melding på sin nettside.
På grunn av markedsituasjonen for gris reduseres engrosprisen med kr 0,50 per kg fra 2. april 2018. Det innebærer at prisuttaket for avtaleåret 2017/2018 blir om lag 80 øre lavere enn vedtatt målpris.