Moden bygg
Illustrasjonsfoto

Prisen på bygg og havre justeres ned

15. februar 2021

Basisprisen for bygg blir redusert med tre øre og havre med ett øre pr kg fra og med mandag 22. februar for at noteringsprisen skal bli mest mulig i samsvar med målpris. Det melder Felleskjøpet Agri.

De har lagt ut følgende melding på sine nettsider

Norske Felleskjøp publiserte første sesongprognose for basisprisar ved prisnoteringsanlegga i sesongen 2020/2021 03.06.2020. Prognosen vart justert 27.11.2020.

Felleskjøpet Agri, som no er markedsregulator korn, gjer med dette følgjande endring i gjeldande prisprognose:

  • Basispris for bygg vert redusert med 3 øre pr. kg i perioden frå og med veke 8/2021 til og med veke 20/2021.
  • Basispris for havre vert redusert med 1 øre pr. kg i perioden frå og med veke 8/2021 til og med veke 18/2021. 

Prisendringane er gjort for å oppnå noteringspris for sesongen mest mogleg i samsvar med målpris. 

Kilde Felleskjøpet Agri