Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Portforbud for fjørfe i flere kommuner i Buskerud og Oppland

19. november 2021

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos en vill knoppsvane i Ringerike kommune i Viken. For å hindre smittespredning har Mattilsynet innført et nytt portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i Modum, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Gran og Søndre Land, i tillegg til det som allerede gjelder for 15 kommuner i Rogaland.

– Portforbud betyr at alle fjørfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer villfugler tilgang. Dette inkluderer høner i hagen, og andre hobbyfjørfehold, sier Astri Ham, avdelingssjef i avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres.

– Godt smittevern hos alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap er helt avgjørende for å hindre smitte fra ville til tamme fugler, sier Ham.

Det er nå obligatorisk å registrere hobbyfjørfehold i området der portforbudet gjelder.

– Det er også forbudt å avholde markeder, skuer, utstillinger eller kulturelle arrangementer der fjørfe eller andre fugler i fangenskap samles i disse kommunene, sier Ham.

Det er nå viktig at alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap har lav terskel for å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa. Tegn på fugleinfluensa er økt dødelighet, nedsatt produksjon, og nedsatt fôr- og vannopptak.

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist hos ville fugler i Norge for første gang høsten 2020. Siden den gang har det blitt påvist høypatogen fugleinfluensa hos flere ville fugler her til lands.

Samme virustype som påvist i Rogaland

Høypatogen fugleinfluensa H5N1 er den samme virustypen som nylig er påvist i to kommersielle fjørfehold og på villfugl i Rogaland. Analysene er gjort av Veterinærinstituttet.

Arvestoffet til viruset undersøkes nå nærmere for å finne ut mer om opprinnelsen til viruset, blant annet om det har samme opprinnelse som virusene som har blitt funnet i Rogaland.

Det er også innført portforbud i Rogaland. Les mer om dette her.

Lav risiko for smitte til mennesker

Fugleinfluensaviruset kan spre seg fra ville fugler til tamme fugler. Viruset smitter lett mellom fugler, blant annet via avføring og dråpesmitte. Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om fortsatt å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet