Geir Pollestad
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Pollestad til Bollestad: Pelsdyrforskrift vil gi økonomisk ruin.

23. oktober 2019

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) erkjenner at det er «krevende» å legge ned pelsdyrnæringen, men forsvarer kompensasjonsordningen som er lagt fram.

Etter forslag fra regjeringen vedtok Stortinget før sommeren et forbud mot pelsdyrnæringen i Norge. Det var Venstre som fikk gjennomslag for dette da partiet gikk inn i regjeringen for snart to år siden.

Nå står striden om regjeringens forslag til kompensasjon for de bøndene som må avvikle.

– Statsråd Bollestad har hatt et forslag på høring. Fasiten etter høringen på kompensasjonsordningen er klar: Det vil føre til økonomisk ruin for mange av de nær 200 familiene som rammes, mener næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp).

– Er Bollestad fornøyd med kompensasjonsordningen som er lagt fram? Eller ser statsråden at hun er i ferd med å knuse den økonomiske fremtiden til uskyldige familier rundt om i landet? spurte han i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Skal skje over tid

Bollestad viste til at kompensasjonsordningen som er lagt fram, har flere elementer. Ett av stridspunktene er at ordningen legger bokført verdi og ikke takstverdi eller reell verdi på pelsdyranleggene til grunn.

– Utgangspunktet for det var å ivareta de som har store, nylige investeringer. Det er lagt til grunn et tispetillegg, som det er snakk om, som skal ta opp i seg de som har betalt ned eller har en verdi på gården som er nedskrevet, sa hun.

Bollestad viste dessuten til at avviklingen skal skje over tid fram mot 2025, og at det er lagt inn midler til både opprydning og omstilling.

– I denne beslutningen, som jeg synes er krevende, har regjeringen også lagt til grunn at vi ikke tar eiendommen fra folk, men gir en bruksbegrensning for eiendommen, sa statsråden.

Ikke «full erstatning»

Kompensasjon for ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital, et eget tispetillegg på 420 kroner per avlstispe av mink og 840 kroner per avlstispe av rev, og kompensasjon for større påkostninger etter 10. januar 2017 er elementer i ordningen.

Det legges også opp til kompensasjon for lavere årlig alderspensjon og for kostnader til riving og opprydning.

– Forslaget til kompensasjonsordning er ikke utformet for å gi «full erstatning» i tråd med prinsippene i Grunnlovens paragraf 105. Forslaget vil heller ikke gi kompensasjon for fremtidig inntektstap, heter det.

Hva som skal forstås med at noen pelsdyrbønder opplever «urimelige utslag», er et annet stridspunkt.

– Som statsråd tror jeg at uansett hvilken ordning man hadde kommet med, ville det vært en utfordring for næringen. Vi har forsøkt å lage en mest mulig rettferdig ordning, men vi vil aldri komme dit at alle vil oppleve den som rettferdig, sier Bollestad.

(©NTB)