Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Politiske reaksjoner på kravet

27. april 2022

Her har vi samlet reaksjoner fra de politiske partiene på dagens krav fra jordbruket. Det tyder på at regjeringen vil ha støtte på Stortinget for å innfri jordbrukets krav.

SV: Vi har ingen bønder å miste

– Krisen i landbruket har gått fra vondt til verre. Dette må møtes kraftfullt, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– Vi har ingen bønder å miste, ingen produksjon å tape, sier Fylkesnes i en kommentar til bondeorganisasjonenes krav i årets jordbruksoppgjør.

– Nå må alle lytte til bøndenes organisasjoner. Situasjonen for matsikkerheten nasjonalt og globalt er svært alvorlig. Vi må gjøre det som er nødvendig for å styrke norsk jordbruk og matsikkerhet nå, sier han.

Han minner om budsjettforliket mellom SV og regjeringspartiene sist høst. Der heter det at inntektsgapet skal tettes uavhengig av driftsstørrelse, produksjon og landsdel.

– Det blir avgjørende viktig for å redde matproduksjon i distriktene, sier SV-nestlederen

Rødt: Viktigere enn noen gang å sikre norsk matproduksjon

Rødt vil sikre at bønders inntekter jevnstilles med andre arbeidstakeres, samt at de sikres kompensasjon for høye utgifter.

– I en stadig mer urolig verden er det viktigere enn noen gang å sikre norsk matproduksjon og et levende norsk landbruk over hele landet. Staten må sikre en kostnadskompensasjon for bøndenes ekstreme utgifter og sikre at bønders inntekt jevnstilles med andre arbeidstakeres, sier Geir Jørgensen, landbrukspolitisk talsperson i Rødt.

Han mener det trengs en gjentakelse rekordoppgjøret fra 1976.

– Regjeringen har lovet inntektsjevnstilling og en ny giv i landbruket i Hurdalsplattformen, nå må de følge opp, sier Jørgensen.

MDG: Bøndenes krav må innfris

Er det én gang bøndenes krav må innfris, så er det denne gangen, sier MDGs Rasmus Hansson. 

Hasson viser til krigen i Ukraina, verdens fjerde største produsent av landbruksvarer, og høye priser på energi og gjødsel.

– Regjeringens og Stortingets svar må være helt klart: Vi trenger mer matproduksjon, og derfor trenger vi flere bønder. Jordbruksoppgjøret 2022 må gjøre norske bønder trygge på at det lønner seg å dyrke mat, og at jobben de gjør, har en økonomisk framtid, sier Hansson.

Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper må tettes, krever han:

– Regjeringen må holde sitt løfte om en plan som tar bonden opp til normalt inntektsnivå i løpet av denne stortingsperioden.

KrF: Kostnadskompensasjon og tetting av inntektsgap

Situasjonen i landbruket er en varslet krise, mener KrF-leder Olaug Bollestad. Hun er spent på om regjeringen vil innfri sine lovnader.

Hun sier at KrF forutsetter at regjeringen kompenserer for ekstraordinær kostnadsvekst med en egen utbetaling i år. KrF-lederen vil også ha et tilbud for 2023 som tetter noe av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

– Det er nå vi får se om regjeringen er til å stole på i landbrukspolitikken. De har gitt store løfter og med det forplikter at de leverer på lovnadene, sier Bollestad.

– Regjeringen med Senterpartiet i spissen har lovet å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Det er det bøndene krever og det er noe av det regjeringen må møte, legger hun til.

Venstre: Vri landbruket i ei mer bærekraftig retning

– Det er viktig at bøndene nå både får en kostnadskompensasjon og en inntektsøkning, sier Venstres Alfred Bjørlo om bondeorganisasjonenes krav.

Bjørlo, som sitter i næringskomiteen på Stortinget, mener at kravet fra bøndene understreker alvoret i situasjonen. Han vil at bøndene skal få både kostnadskompensasjon og inntektsøkning.

– Samtidig er det viktig at vi no nyttar høvet til å vri landbruket i ei meir berekraftig retning, og reduserer avhengigheita av kraftfôr og kunstgjødsel. Vi ser kor sårbare bøndene er no som prisane på innsatsfaktorar aukar, og vi må bruke dette landbruksoppgjeret til å gjere det meir lønsamt å bruke det lokale ressursgrunnlaget.
Venstre håpar regjeringa ikkje berre vil halde fram med den samme gamle, intensive landbrukspolitikken, men prioriterer eit berekraftig og klimavenleg landbruk i innretninga på oppgjeret. Levande landbruk over heile landet med auka bruk av lokale ressursar er etter Venstre sitt syn ein viktig del av den grøne omstillinga vi skal gjennom, skriver Alfred Bjørlo til Landbruk24.

FrP: -Regjeringen må komme landbruket i møte

Fremskrittspartiet sier landets bønder har opplevd en eksplosiv kostnadsøkning. Partiet mener regjeringen må komme landbruket i møte.

Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad påpeker at bøndenes krav i årets jordbruksoppgjør er høyt. Han trekker likevel fram at Norge, med en situasjon der det er krig i Europa, må prioritere produksjon av beredskapshensyn.

– Alt blir dyrere. Gjødsel, energi, drivstoff, for å nevne noe. Dette er innsatsfaktorer som er helt avgjørende for å produsere sunn og god norsk mat. Bøndene må sikres kompensasjon for disse ekstraordinære økningene, sier Bjørnstad.

Han sier han regner med at regjeringen vil dekke inntektsgapet mellom bøndene og andre. Han sier det likevel er underlig at Senterpartiet ikke har satt i gang tiltak i forkant av krisen.

– Da det var ekstremtørke i 2018 og Frp satt i regjering, iverksatte vi umiddelbart tiltak, det er underlig at bondepartiet ikke har gjort noe som helst, selv om det nå har gått lang tid, sier Bjørnstad.

(©NTB)