Ulv
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Politimann dømt for SMS til ulvejeger

23. april 2018

En politimann fra Namdalen er i Frostating lagmannsrett dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha hindret rettsvesenet. Namdal tingrett frifant politimannen i januar i år, men Spesialenheten for politisaker anket frifinnelsen, melder Trønder-Avisa.

I oktober 2016 ble en fredet ulv i et reinområde i Lierne skutt fra helikopter. Jegeren, med tilknytning til reindriftsnæringen, fikk to tekstmeldinger fra politimannen natten før avhør. Spesialenheten tolket meldingene som råd til jegeren om hvordan han skulle forklare seg for å slippe straff.

Et flertall i Frostating lagmannsrett mener politimannen har brutt straffelovens paragraf 157 som dreier seg om motarbeidelse av rettsvesenet.

Da saken var oppe i tingretten, la aktor ned påstand om 75 dagers fengsel.