Raskanten i Gjerdrum
Foto: Fredrik Hagen / NTB

Planlegger å evakuere 1 400 husdyr i Gjerdrum

5. januar 2021

Det er nå lagt planer for å evakuere 200 storfe og 1 200 griser fra gårdene som ligger nærmest rasgropa i Gjerdrum.  Kaldere vær gjør det lettere å kunne kjøre inn til gårdene. Alle husdyra er i god behold.

Oppdatert 5. januar kl 13.15: Ordfører Anders Østensen i Gjerdrum opplyser at dyra på en gård nå er evakuert, det dreier seg om 20 melkekyr og og ca 40 andre storfe. De er plassert hos to andre bønder i nabokommuner.

Oppdatert 6. januar kl. 13.15:

350 slaktegriser tas ut fra Gjerdrum gård onsdag. 

– Frakten av slaktegrisene vil foregå på en vei over jordene fra den aktuelle gården. Dette er vel ikke å anse som en evakuering, men heller en mer ordinær levering av dyr til slakt, sa Hans Petter Langbakk, landbrukssjef i Ullensaker og Gjerdrum, til Nationen onsdag morgen.

Ifølge Langbakk er det rundt 1.200 griser og nærmere 130 okser på gården.

– De resterende dyrene blir ikke hentet ut i dag da dette ikke er å anse som kritisk, opplyste han.

 

Leder i Akershus Bondelag Jens Thori Kogstad forteller til Romerikes Blad at de ved inngangen til helgen la de siste planene for evakuering av dyrene.

En omfattende operasjon

– Det er en potensielt ganske omfattende operasjon, for vi har ikke tilgang til vei. Siden det er meldt kaldt framover, kan det være en periode det er lettere å komme over jordet med det vi kan bruke av transport for å evakuere dyrene. vi vet ikke akkurat når det vil skje, men det tidsvinduet må vi benytte, sier Kogstad til Romerikes Blad.
 
– Det skal være ganske grei logistikk å få ut kuene. Det blir langt mer krevende å få ut grisene, som er mer vare for kulde. De skal slaktes, og noen må ut innen en uke eller to, hvis ikke blir det for fullt. Det er mange slaktebiler som må inn, og det vil skje i samråd med Mattilsynet og flere andre etater, sier Kogstad.