– Jeg er spent og ydmyk over å bli vist den denne tilliten, men også beredt på tøffe tak framover. Landbruket har aldri stått i en vanskeligere situasjon enn den gjør i dag, sier Petter Harald Kimo.

Petter Harald er godt kjent som tillitsvalgt i fylkesstyret i Trøndelag Bondelag, etter 2 år i Trøndelag Bondelag og før det som tillitsvalgt i Sør-Trøndelag Bondelag.

Petter Harald driver melkeproduksjon på gården Kimo sammen med kona Kine.

Annette har på lik linje med Petter Harald fartstid som tillitsvalgt i Bondelaget. Også hun har sittet 2 år i Trøndelag Bondelag og før det satt hun som vara i Nord-Trøndelag Bondelag. Annette driver kombinertbesetning med svin på gården Horjem Midt Vest sammen med mannen Geir.

 

Valgnemndas innstilling til nytt styre

Fylkesleder:       Petter Harald Kimo, melk og foringskalv, Rissa Bondelag (sør)

Nestleder           Annette Brede, kombinertbesetning svin, korn og skog, Snåsa Bondelag (nord)

Styremedlemmer Ny:

Olav Galtvik, grønt, Frosta Landbrukslag (nord)

Yngve Røøyen, melk, ammeku og sau, Rindal Bondelag(sør)

Hanne Grøtte Mosleth, melk, Soknedal Bondelag (sør)

Styremedlem ikke på valg:

Gunnar Alstad, melk, korn, Inn på Tunet, Skatval Bondelag (nord)

Bjørnar Schei, samdrift med melk, kjøtt og korn, Fosnes Bondelag (nord)

Eivind Såstad Mjøen, sau, Oppdal Bondelag (sør)

Tove Schult, kylling, korn, industripotet, Melhus Bondelag (sør)

Vara:

1. Torstein Næss, melk, gris og korn, Inderøy Bondelag (nord)

2. Kjell Erik Berntsen, sau, Rennebu Bondelag (sør)

3. Marit Kviseth, ammeku, potet, Byneset Bondelag (sør)

Kilde: Trøndelag Bondelag