Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Perioden med nedsatt toll for storfekjøtt forlenges til 16. september.

26. august 2019

Kjøttmarkedet uke 35:
Perioden med nedsatt toll på storfekjøtt forlenges til 16. september. I dag økes prisen på svinekjøtt med 50 øre, mens den går ned med 50 øre for lammekjøtt. 

Storfe
Denne uka slakter Nortura 4 000 storfe, det gir en markedsdekning på 86 prosent. Det er tomt for storfe på reguleringslageret. Perioden med nedsatt toll er forlenget til 16. september.

Svin
Som tidligere varslet øker prisen på svinekjøtt med 50 øre fra og med i dag. Markedsdekningen for svinekjøtt er denne uka på 93 prosent, men det er nok å ta av på reguleringslager, der ligger det 3100 tonn.

Sau/lam
Som planlagt settes prisen på lammekjøtt ned med 50 øre denne uka.
Nå øker lammeslaktingen og denne uka er det innmeldt litt over 31 000 stk. til Nortura. Det er litt mer enn markedet etterspør og det kan bli inntil 1500 lam til innfrysing. I tillegg slaktes det ca. 3 600 sau og pga. lav etterspørsel kan det bli behov for å fryse inn så mye som halvparten til reguleringslager.  Ved utgangen av uke 32 var det 572 tonn lam og 359 tonn sau på reguleringslager.

Se alle produsentpriser på Landbruksbørsen

Kilde: Nortura og Landbruksdirektoratet