Per Skorge
Foto: Bondelaget

Per Skorge går fra Bondelaget til Skogeierforbundet

18. oktober 2018

Per Skorge slutter som generalsekretær i Norges Bondelag og blir ny administrerende direktør i Norges Skogeierforbund fra 1. februar.

– Det har vært en fantastisk spennende tid i Bondelaget, hvor vi har håndtert mange viktige saker med stor betydning for bonden og norsk matproduksjon. Samtidig ser jeg fram til å starte som administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, skogen er en stor ressurs som vil spille en stadig viktigere rolle, sier Per Skorge.

– Gjennom arbeidet i Bondelaget har jeg møtt flinke tillitsvalgte og ansatte, og jeg vil også takke for et godt samarbeid med politikere, myndigheter og samarbeidsorganisasjoner, sier Per Skorge.

Per Skorge tiltrådte som generalsekretær i Norges Bondelag i 2009, og kom da fra stillingen som direktør for omsetning og markedstiltak i Statens Landbruksforvaltning, SLF. Fra 2000 til 2005 var han fagsjef i næringspolitikk i Bondelaget.

– Jeg gratulerer Per med ny jobb, og vil takke ham for stor innsats i Bondelaget. Per har bidratt til viktige politiske gjennomslag og vært med på å gjøre organisasjonen synligere, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Styret i Norges Bondelag starter nå prosessen med å finne ny generalsekretær. Per Skorge er generalsekretær ut januar 2019.

Skogeierforbundets pressemelding.

Per Skorge vil tiltre stillingen i Skogeierforbundet 1. februar 2019. Han kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Bondelag.

Skognæringen i Norge er i sterk vekst. Skogens rolle i klimakampen skaper økt etterspørsel etter fornybart råstoff fra norske skoger. Arbeidet for å sikre gode vilkår for norske skogeiere, bedre ressursutnyttelse, god balanse mellom bruk og vern samt økt verdiskaping basert på norske skogressurser er viktigere enn noensinne.

For å lede arbeidet i Skogeierforbundets administrasjon har styret blitt enige med Per Skorge om at han trer inn som ny administrerende direktør. Per Skorge kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Bondelag. Han vil tiltre stillingen i Skogeierforbundet 1. februar 2019.

‐ Norges Skogeierforbund er svært glade for at Per Skorge nå går inn i den viktige rollen som administrerende direktør for vår organisasjon og bidra i jobben for norske skogeiere. Per er en svært dyktig leder og en meget erfaren næringspolitiker. Han kjenner vår bransje godt, men bringer samtidig med seg nytenkning og lederskap som vil være veldig viktig for oss framover, sier styreleder, Olav A. Veum.

‐ Skognæringa er ei viktig næring for verdiskaping og sysselsetting over hele landet. Samtidig er skogen avgjørende for overgangen til fornybarsamfunnet. Jeg ser fram til å være med på å styrke skogens posisjon i norsk næringsliv framover, sier påtroppende adm. direktør, Per Skorge.

Kilde: Pressemelding fra Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund