Foto: Norsvin
Foto: Norsvin

Per Inge Egeland innstilt som ny styreleder i Norsvin

17. januar 2022

Valgkomiteen i Norvin har innstilt Per Inge Egeland fra Rogaland som ny leder. 

Per Inge Egeland er i dag nestleder i styret, hvor Beate Menes Didriksen, Vestfold, gir seg etter ett år som leder. Som ny nestleder foreslås Geir Brede fra Trøndelag.

Videre innstiller valgkomiteen Øyvor Åsbakk, Nordland som ny inn i styret og Harald Bøhnsdalen på gjenvalg for 2 år.

Som årsmøtets ordfører foreslås gjenvalg på Bente Børsheim fra Nordland og Einar Myki, Hedmark som varaordfører.

Som vararepresentanter til styret innstiller valgkomiteen på følgende: Jens Kristian Torgersen, Nordland, Silje Nicoline Graffer, Trøndelag, Kari Molle Bråten, Østfold og Per Inge Midtbø, Møre og Romsdal, som henholdsvis 1., 2., 3. og 4. vararepresentanter til styret.

Norsvin SA’s årsmøte går av stabelen den 28.-29. mars 2022 på Scandic Hamar.

Kilde: Norsvin