Foto: Norges Pelsdyralslag
Foto: Norges Pelsdyralslag

Pelsdyrbøndenes erstatning kan bli endelig avgjort

24. mai 2021

NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve

To år etter at Stortinget vedtok å forby pelsdyr i Norge, kan oppdretterne omsider få endelig svar på hva slags erstatning de skal få.

– Mitt mål er å jobbe for enighet i komiteen. Det er Frps mål, og jeg opplever at de andre partiene deler det målet, sier Bengt Rune Strifeldt (Frp).

– Nå må vi klare å lande saken så ikke bare vi politikere, men også pelsdyrnæringen kan løfte blikket og se fremover, sier han til NTB.

Strifeldt har ansvar for å lose saken om kompensasjon til pelsdyrbøndene gjennom en ny runde på Stortinget. Innstillingen fra næringskomiteen skal etter planen være klar torsdag 27. mai.

Det er nesten tre og et halvt år siden Venstre fikk gjennomslag for å forby pelsdyr da de gikk inn i regjering med Høyre og Frp. I juni 2019 vedtok Stortinget at forbudet skal gjelde fra 2025.

Krevde forbedringer

Fremskrittspartiet mislikte Venstre-seieren, og da partiet gikk ut av regjering i fjor var spørsmålet om kompensasjon til pelsdyroppdretterne noe av det første de gjøv løs på. Det endte med et anmodningsvedtak, en bestilling fra Stortinget til regjeringen om en bedre løsning for oppdretterne.

Striden har blant annet stått om hvordan erstatningen skal regnes ut og hvem som skal omfattes av ordningen. Næringskomiteen på Stortinget har frist til torsdag med å legge fram sin innstilling i saken.

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) deler Frps ønske om å få avgjort saken en gang for alle.

– Pelsdyrbøndene har ventet lenge nok. Jeg håper alle partier ser at dette har vært uverdig, og at nå må vi få til en enighet som gir pelsdyrbøndene full erstatning og som gjør at denne saken kan avsluttes, sier han.

Han mener forslaget regjeringen la fram i mars, ikke var godt nok og håper at stortingspartiene skal bli enige om forbedringer.

Han ønsker at det skal være minst mulig skjønn i hvordan erstatningene skal beregnes og er også opptatt av å inkludere flere oppdrettere i ordningen.

Ønsker flere alternativer

Arbeiderpartiet har til forskjell fra Senterpartiet og Frp vært for pelsdyrforbudet.

– Vi er veldig opptatt av at vi skal kunne gi pelsbøndene full erstatning og en ordning oppleves som rettferdig oppi det hele, sier næringspolitisk talsperson Terje Aasland (Ap).

Han også ønsker en løsning med bred politisk oppslutning.

– Det vil være en fordel for pelsdyrbøndene, sier han.

Arbeiderpartiet ønsker å gi bøndene noen alternativer i hvordan kompensasjonen beregnes, siden noen kriterier kan slå feil ut, ifølge Aasland.

Kristelig Folkepartis næringspolitiske talsperson Steinar Reiten vil ikke kommentere komiteens arbeid med forslaget fra hans partifelle og landbruksminister Olaug Bollestad.

Som ekspropriasjon

Regjeringens opprinnelige erstatningsordning baserte seg på et beløp per avlstispe og bokført verdi på anlegget. I forslaget regjeringen la fram i mars, heter det at erstatningen til oppdretterne skal regnes ut på samme måte som ved ekspropriasjon, slik Stortinget vedtok.

Men Norsk pelsdyralslag var fortsatt ikke fornøyd.

– Dette er et forslag som er sminket for å se bedre ut, men som fortsatt vil ruinere bønder og ødelegge liv, sa styreleder Bertran Trane Skadsem.

Noen flere bønder blir dekket av erstatningsordningen med regjeringens nye forslag, men ingen av de andre helt avgjørende problemene er tatt tak i, hevdet interesseorganisasjonen.

(©NTB)