Pelsdyr
Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Pelsdyrbøndene overveldet over støtten.

19. desember 2018

Pelsdyrbøndene som saksøker staten er dypt takknemlig over støtten fra folk, organisasjoner, politikere og forskere. – Vi føler vi har folket i ryggen når vi går til kamp mot staten, sier de.

Pelsdyrbøndene har fått livene snudd på hodet og risikerer å miste alt de eier på grunn av politisk hestehandel. Tirsdag 11. desember leverte fem bønder stevninger mot staten for brudd på blant annet Grunnloven. Siden det har støtten strømmet inn.

– Vi har levd under turbulente forhold i lang tid og er vant til å stå i motvind. Med all støtte vi nå får, etter at vi gikk til sak mot staten, gjør oss bare enda mer kamplystne. Det betyr veldig mye. Vi må kjempe for pelsdyrnæringen, for landbruket og ikke minst vårt eget levebrød, sier pelsdyrbonde og saksøker Lodve Haaland.

Han ble oppfordret av Innovasjon Norge til å starte med pelsdyr i 2004. Siden da har han investert over åttemillioner kroner i gården sin, og  90 prosent av inntektene på gården hans kommer fra Minkproduksjon. Haaland solgte melkekvotene sine etter at Stortinget vedtok å bevare en bærekraftig pelsdyrnæring i 2017. Det skjedde etter en mange års lang og grundig prosess, med blant annet et eget regjeringsoppnevnt utvalg og en offentlig utredning. Ett år senere ble det vedtaket skrotet i lukkede forhandlinger på Jeløya.

– Jeg stolte på en demokratisk prosess og satset på en næring politikerne var helt tydelige på at skulle bevares. Pågrunn av dette nachspielet på Jeløya  risikerer jeg full ruin, sier han. Det er absolutt ikke greit!

Landsdekkende kronerulling
Haaland og de andre bøndene har fått brei støtte- erklæringer på e-post, SMS, over telefon og på Facebook. Begge bndeorganisasjonene har gått ut og støttet kampen mot næringsforbudet. I tillegg ble det torsdag i forrige uke satt i gang en kronerulling. Pengene skal være med på å dekke pelsdyrbøndenes saksomkostninger i retten. Til Nationen sa initiativtaker Anna Moe at aksjonen er ment å være både økonomisk og moralsk støtte til familiene som «tar en for laget» for alle seriøse oppdrettere i landet.

– Et slikt engasjement og et så konkret tiltak betyr  veldig mye for oss.Vi ser at vi får mye støtte fra resten av landbruket og politikere og det gjør svært godt.  På vegne av oss alle må jeg si tusen takk, dette er enestående og gir energi til kampen , sier Haaland.

Kronerullingen passerte det opprinnelige målet på hundre tusen kroner i løpet av få dager. Nå er det doblet og pengene strømmer fortsatt inn. Blant dem som har gitt med fullt navn er stortingspolitikere, forskere, professorer, eksperter og ordførere.

Om pelsdyrbøndenes stevningen mot staten
Stortinget vedtok i januar i 2017 å verne og utvikle pelsdyrnæringen fremfor styrt avvikling. Dette skjedde etter en årelangprosess med grundige diskusjoner, faglige utredninger og et eget regjeringsoppnevnt Pelsdyrutvalg. Ett år senere kom sjokket: Selv om både Høyre og FrP hadde programfestet å verne næringen, ble de under regjeringsforhandlingene på Jeløya presset av Venstre til å forby næringen.

Advokat Christian Flemmen Johansen representerer de fem bøndene og er tydelig på at prosessen pelsdyrnæringen har opplevd er udemokratisk.

– Dette er mennesker som uten en demokratisk prosess har fått kastet om på hele livet sitt. Regjeringen går inn for å legge ned en lønnsom næring, som ikke er til skade for samfunnet eller andre. Det har ikke blitt gjort i nyere tid og vi mener det er i strid med blant annet Grunnloven, sier han.

Han sier videre at de fem saksøkerne har lidd store økonomiske tap og blitt utsatt for en enorm belastning som følge av Jeløya-plattformen.

– Dette søksmålet handler om de grunnleggende kjørereglene i samfunnet vårt, og om regjeringens forsøk på å frata flere hundre bønder sitt levebrød, sier Flemmen Johansen.

Kilde: Pressemelding fra de 5 pelsdyrbøndene som saksøker staten.