Streikevakter i Felleskjøpet Agri
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Partene uenige om dispensasjonssøknader

18. september 2019

Etter at Felleskjøpet Agri gikk ut med melding om at de ikke tar imot nye ordrer på kraftfôr som skal leveres ut fra Kambo, kan situasjonen for svin- og fjørfebønder raskt bli kritisk. Landbruk24 får ulike svar fra partene når det gjelder muligheter for dispensasjon.

 

Thomas Skjennald kommunikasjonssjef i Felleskjøpet Agri svarer følgende på spørsmålet om å søke dispensasjon:
-Felleskjøpet Agri søkte før streiken om dispensasjon for viktig personell for å sikre leveranser av fôr i markedet, og spesielt i nærområdene til Kambo.

Det ble imidlertid ikke innvilget noen dispensasjoner fra motparten, som gjør at situasjonen nå er kritisk knyttet til produksjon og levering av fôr i nærområdene til Kambo (Østfold/Vestfold)

For bønder som risikerer å gå tom for fôr til sine besetninger vil situasjonen raskt bli prekær om de ikke får leveranser.

Vi gjør vårt ytterste for å tilpasse driften etter de ressursene vi har. Vi beklager at streiken YS har valgt å gå ut i rammer våre kunder.

Negotia:- Har ikke avslått noen søknader

-Dette stemmer ikke. Våre tillitsvalgte har ikke avslått noen dispensasjonssøknader, skriver forbundsleder Monika Paulsen i Negotia til Landbruk24
-Vi gjør oppmerksom på at det produseres ca 1000 tonn fôr i uken på Kambo fremdeles. Dette skulle være nok til å dekke behovet. MEN skulle vise seg at det er risiko for dyrevelferden, så er vi innstilt på å innvilge dispensasjonssøknader som måtte komme om dette. 

Alle dispensasjoner må sendes Negotia sentralt. Vi hittil ikke motatt noen dispensasjonsøknader fra Felleskjøpet Agri om fôrsituasjonen. Vi har kun mottatt én dispensasjonssøknad om en silo på Grue. Denne har vi innvilget. 

Til dette sier Skjennald, -Det er riktig at det produseres om lag 1000 tonn i uken på Kambo, eller rundt 200 tonn daglig, nå som ansatte er tatt ut i streik. Når den vanlige produksjonen ligger på rundt 700 tonn vil dette være langt fra  markedets/bondens behov i nærområdet.