Fabrikk skilt Norske Skog
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

“Papirunderskudd” på 1,9 milliarder for Norske Skog

4. februar 2021

Driftsresultatet til Norske Skog i fjerde kvartal 2020 var på NOK -1 276 millioner sammenlignet med et driftsresultat på NOK -31 millioner i tredje kvartal 2020. Kvartalet var i betydelige grad påvirket av endringer uten kontanteffekter i regnskapsføringen av energikontrakter på NOK 1 129 millioner, nedskrivninger av anleggene ved Boyer, Saugbrugs og Skogn på NOK 258 millioner. For hele 2020 hadde Norske Skog et nettotap på cirka NOK –1 884 millioner, som ble påvirket av de samme ovenstående postene, skriver Norske Skog i en pressemelding.

– Selv om koronarestriksjonene har hatt en alvorlig negativ innvirkning på virksomheten, har vi både stabilisert vår publikasjonspapirvirksomhet, og fortsatt utviklingen med de grønne vekstprosjektene. For å sikre fremtidig lønnsomhet, har vi tilpasset vår produksjonskapasitet til de utfordrende markedsforholdene i lys av covid-19. Hver fabrikk identifiserer nå nye industrielle alternativer for å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling ved industrianleggene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra driften var NOK 73 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK 115 millioner kroner i forrige kvartal, som hovedsakelig skyldes en reduksjon i varelagrene samt opptjent CO2-kompensasjon, som utbetales i 2021. Driftsresultatet i fjerde kvartal 2020 var på NOK -1 276 millioner sammenlignet med et driftsresultat på NOK -31 millioner i tredje kvartal 2020. Kvartalet var i betydelige grad påvirket av endringer uten kontanteffekter i regnskapsføringen av energikontrakter på NOK 1 129 millioner, nedskrivninger av anleggene ved Boyer, Saugbrugs og Skogn på NOK 258 millioner.

Underskuddet i kvartalet var NOK -1 363 millioner sammenlignet med et underskudd på NOK -89 millioner kroner i forrige kvartal. For hele 2020 hadde Norske Skog et nettotap på cirka NOK –1 884 millioner, som ble påvirket av de samme ovenstående postene. Netto rentebærende gjeld var NOK 725 millioner ved utgangen av året, med en egenkapitalandel på 41%. På grunn av selskapets pågående strategiske utvikling, har styret besluttet å ikke foreslå overfor generalforsamlingen utbytte for 2020.

 

Nytt produkt fra Saugbrugs

Norske Skog er også den største aksjonæren i Circa, som nylig mottok EUR 11,6 millioner i EU-støtte for produksjon av 1000 tonn med første-av-sitt-slag biokjemikalier i Frankrike. Circa Group vurderer en børsnotering på Euronext Growth i Oslo i løpet av første kvartal 2021 for å skaffe tilstrekkelig kapital for bygging av produksjonsanlegg og fortsette markedsintroduksjonen av biokjemikalier.

Etter omfattende markedsføringsarbeide selges nå CEBINAs produkter til flere eksterne kunder i Norge og internasjonalt. CEBINA er et naturlig produkt av fibrillert cellulose fra Norske Skog Saugbrugs, som gir forbedrede flytegenskaper til væsker og armering i faste materialer.

– Vi har satt nye bærekraftsmål for hele konsernet. Alle våre nye grønne vekstprosjekter vil være i tråd med en ambisjon om å levere karbonnøytrale produkter senest i 2050. Våre store konverterings- og energiprosjekter i Bruck og Golbey fremskrider både teknisk og økonomisk som planlagt. Vi har også levert konkurransedyktige og vellykkede nanocelluloseprodukter til markedet. Nå er vi inne i en prosess for å gjennomgå og utvikle salgsorganisasjonen for at den skal gjenspeile vår fremtidige produktportefølje, sier Sven Ombudstvedt. 

Kilde: Pressemelding fra Norske Skog