Marit Haugen
Foto: TINE

Pandemien, et lønnsomt pusterom for TINE

14. april 2021

-Selv om vi har solgt mer i 2020 har importen økt og konkurrentene våre har hatt en bedre utvikling. Det norske markedet er begrenset, kostnadene stiger og samtidig som mulighetene for en særnorsk prisutvikling er begrenset av internasjonale priser og et «oppbrukt» tollvern, sa styreleder Marit Haugen i sin tale til årsmøte i TINE i dag. Det pusterommet pandemien på mange måter har gitt oss vil forsvinne når samfunnet returnerer til det normale, grensene åpnes og mobiliteten øker, mente Haugen.

Du kan lese hele talen her

Alle som tok ordet var godt fornøyd med resultatet i 2020, et rekordstort overskudd som ga en etterbetaling på 76 øre pr. liter levert melk. -Det er gjort så utrolig mye godt arbeid det siste året. I fjøset, på hjemmekontor, på anleggene og bak rattet på lastebilene. Vi har produsert 50 millioner liter mer melk enn vi planla for. Vi tilpasset oss en bråstopp hos hoteller og restauranter kombinert med en enorm økning i dagligvarehandelen, og etterspørselskurver som har gått bratt opp og ned, sa Marit Haugen.

-Hente hjem verdi til norske melkebønder

Nå som eksportstøtten er historie og Jarlsberg til det internasjonale markedet ikke lengre produseres i Norge vil satsingen endres til å kun handle om verdi. Vi har investert i det internasjonale markedet og i USA i over 20 år. Alt vi foretar oss utenfor landegrensene har nå ett eneste mål for øyet: Hente hjem verdi til norske melkebønder, slo styrelederen fast i sin tale.
TINE har et mål i sin strategi om å lykkes med et nytt internasjonalt gjennombrudd, på norsk kvalitetsmelk, til norske priser, uten subsidier. Dere skjønner hvorfor jeg kaller det et hårete mål. Selv om det finnes mange gode argumenter til hvorfor vi bør kunne lykkes, er dette langsiktig men nødvendig arbeid.

Melkepris

Flere som tok ordet i debatten var opptatt at det er behov for høyere melkepris til produsentene, og stilte spørsmål om det ikke var mulig med en høyere målpris på melk. Styrelederen viste til den økte importen av spesielt ost og var bekymret for at høyere pris vil gi redusert volum, men hun var tydelig på at dette måtte være en løpende diskusjon framover. 

Endringer i eierorganisasjon

Ellers ble debatten litt preget av saken som skal behandles i morgen, der det er foreslått endringer eierorganisasjon. Spesielt de ansattes representanter var misfornøyd med at det er foreslått at de mister sine plasser i rådet og årsmøtet.