Kyr i løsdrift.
Foto: Tine Mediebank

Påmeldingene til kvotesalget er avsluttet.

1. april 2020

Da søknadsfristen gikk ut ved midnatt, hadde Landbruksdirektoratet mottatt 601 påmeldinger til ordningen. 457 av disse har fått tilbud om å sende inn søknad om salg av melkekvote og 144 står på venteliste.

I mange regioner har det vært stor interesse for salg og i de fleste regionene er det påmeldte større mengde enn avsatt til ordningen. Det er kun i Oppland, Rogaland og Finnmark det er avsatt mer kvote enn påmeldt. Tabellen under viser påmeldinger i hver region, mengde påmeldt for salg og mengde avsatt til ordningen.

Landbruksdirektoratet behandler nå søknadene om salg av melkekvote. Selgere og eventuelle private kjøpere får vedtaksbrev tilsendt per e-post eller ordinær post. Dersom det oppstår ledig kvote i en region, vil direktoratet kontakte den første på venteliste i regionen. Alle som står på venteliste vil få et endelig svar på om de får tilbud om selge melkekvote eller ikke. Endelige tall for ordningen vil trolig ikke være klare før i begynnelsen av mai.

Kilde: Landbruksdirektoratet